Scam exchange platform. Invite

Lê Nguyễn Minh Quân

Trader

2024-01-21 15:14国旗Vietnam
Scam exchange platform. Invites people to invest and trade. Creates an account and guides the user to make a successful withdrawal transaction to their bank account. Then requests a deposit for a trade, multiple deposits for more benefits. Each deposit is made by a different individual and different bank. Instructs to deposit anytime but when the user wants to withdraw, the system denies the request. Suspected of money laundering or excessive withdrawals, fines and fees are imposed, including personal income tax. Notifies the user that their account is frozen and needs to be unfrozen. Each time unfreezing requires a payment of 5-15% of the total amount in the account, including the user's deposited money and winnings. Before payment, the user is promised that after this step, they can withdraw their money. However, after payment, they are asked to pay more fees and reasons to continue the process. Still unable to withdraw. ==> MONEY LOST
Sàn lừa đảoCho người tiếp xúc mời tham gia đầu tư và giao dịch.Tạo tài khoản và hướng dẫn thực hiện giao dịch thành cổng rồi thực hiện 1 giao dịch rút tiền về tài khoản ngân hàng thành công.Sau đó yêu cầu nạp tiền để giao dịch 1 lần, 2 lần,... nạp nhiều để được hưởng ưu đãi. Tài khoản nạp tiền mỗi lần nạp là 1 cá nhân và 1 ngân hàng khác nhau. được hướng dẫn cứ nạp vào rồi muốn rút ra lúc nào cũng được,...xong khi cần rút thì tài khoản chơi, hệ thống báo không duyệt. Do nghi ngờ rửa tiền, do rút nhiều,... phải đóng phạt, phải đóng phí rút tiền, phải đóng thuế thu nhập cá nhân,... rất nhiều loại phí. Rồi được thông báo tài khoản bị đóng băng cần phải đóng giải băng,... Mỗi lần đóng từ 5-15% số tiền có trong tài khoản chơi bao gồm tiền người chơi nộp vào và tiền được hướng dẫn chơi thắng được.Trước khi đóng thì được báo là đóng xong bước này là được rút tiền. nhưng đóng xong thì lại bị yêu cầu đóng phí này, phí kia đủ lý do tiếp tục để đóng. xong vẫn không rút được. ==> MẤT TIỀN
Others
Complian
Expose