Sàn lừa đảoCho người tiếp xúc

Lê Nguyễn Minh Quân

Nhà đầu tư

2024-01-21 15:14国旗Việt nam
Sàn lừa đảoCho người tiếp xúc mời tham gia đầu tư và giao dịch.Tạo tài khoản và hướng dẫn thực hiện giao dịch thành cổng rồi thực hiện 1 giao dịch rút tiền về tài khoản ngân hàng thành công.Sau đó yêu cầu nạp tiền để giao dịch 1 lần, 2 lần,... nạp nhiều để được hưởng ưu đãi. Tài khoản nạp tiền mỗi lần nạp là 1 cá nhân và 1 ngân hàng khác nhau. được hướng dẫn cứ nạp vào rồi muốn rút ra lúc nào cũng được,...xong khi cần rút thì tài khoản chơi, hệ thống báo không duyệt. Do nghi ngờ rửa tiền, do rút nhiều,... phải đóng phạt, phải đóng phí rút tiền, phải đóng thuế thu nhập cá nhân,... rất nhiều loại phí. Rồi được thông báo tài khoản bị đóng băng cần phải đóng giải băng,... Mỗi lần đóng từ 5-15% số tiền có trong tài khoản chơi bao gồm tiền người chơi nộp vào và tiền được hướng dẫn chơi thắng được.Trước khi đóng thì được báo là đóng xong bước này là được rút tiền. nhưng đóng xong thì lại bị yêu cầu đóng phí này, phí kia đủ lý do tiếp tục để đóng. xong vẫn không rút được. ==> MẤT TIỀN
Khác
Khiếu nại
Gửi khiếu nại