Situs penipuan. Mengundang ora

Lê Nguyễn Minh Quân

Trader

2024-01-21 15:14国旗Vietnam
Situs penipuan. Mengundang orang untuk berinvestasi dan bertransaksi. Membuat akun dan memberikan panduan untuk melakukan transaksi melalui portal, kemudian melakukan satu transaksi penarikan ke rekening bank yang berhasil. Kemudian meminta deposit untuk melakukan transaksi satu kali, dua kali,... deposit lebih untuk mendapatkan keuntungan. Setiap kali deposit, akun dan bank yang berbeda. Diberikan panduan untuk terus melakukan deposit, tetapi kapan pun ingin menarik, sistem mengatakan tidak disetujui. Dicurigai pencucian uang, penarikan yang terlalu banyak,... harus membayar denda, biaya penarikan, pajak penghasilan pribadi,... banyak jenis biaya. Kemudian diberitahu bahwa akun dibekukan dan harus membayar biaya pembekuan,... Setiap kali membayar 5-15% dari jumlah uang dalam akun termasuk uang yang disetor oleh pemain dan uang yang dimenangkan. Sebelum membayar, diberi tahu bahwa setelah langkah ini selesai, uang dapat ditarik. Tetapi setelah membayar, diminta untuk membayar biaya ini, biaya itu, dengan alasan yang cukup untuk melanjutkan pembayaran. Tetapi tetap tidak dapat menarik uang. ==> KEHILANGAN UANG
Sàn lừa đảoCho người tiếp xúc mời tham gia đầu tư và giao dịch.Tạo tài khoản và hướng dẫn thực hiện giao dịch thành cổng rồi thực hiện 1 giao dịch rút tiền về tài khoản ngân hàng thành công.Sau đó yêu cầu nạp tiền để giao dịch 1 lần, 2 lần,... nạp nhiều để được hưởng ưu đãi. Tài khoản nạp tiền mỗi lần nạp là 1 cá nhân và 1 ngân hàng khác nhau. được hướng dẫn cứ nạp vào rồi muốn rút ra lúc nào cũng được,...xong khi cần rút thì tài khoản chơi, hệ thống báo không duyệt. Do nghi ngờ rửa tiền, do rút nhiều,... phải đóng phạt, phải đóng phí rút tiền, phải đóng thuế thu nhập cá nhân,... rất nhiều loại phí. Rồi được thông báo tài khoản bị đóng băng cần phải đóng giải băng,... Mỗi lần đóng từ 5-15% số tiền có trong tài khoản chơi bao gồm tiền người chơi nộp vào và tiền được hướng dẫn chơi thắng được.Trước khi đóng thì được báo là đóng xong bước này là được rút tiền. nhưng đóng xong thì lại bị yêu cầu đóng phí này, phí kia đủ lý do tiếp tục để đóng. xong vẫn không rút được. ==> MẤT TIỀN
Paparan lainnya
Laporan
paparan langsung

Semua

Tidak dapat menarik

Penipuan

Paparan lainnya