Deribit

Deribit Tin tức Kênh Tin tức Deribit cung cấp thông tin toàn diện về mọi thứ liên quan đến Deribit và các tài sản giao dịch khác nhau. Tin tức được cập nhật theo từng phút, bao gồm phân tích thị trường, xu hướng, dự báo và những thay đổi gần nhất của thị trường. Hai tin tức mới nhất từ Deribit :

NEAR ra mắt stablecoin USN trên Testnet - Giá token có khả năng lập ATH mới,

Tổng giá trị bị khóa của Lido (LDO) vượt mốc 16 tỷ đô la

Tin tức