Thông qua

  DOGE

  Dogecoin 5-10 Years

  Score

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 /10

  Giá thị trường

  $ 0.1662  USD

  Giá giao dịch

  $ 21.6719   billion  USD

  Khối lượng giao dịch 24h

  $ 1.1551 billion USD

  Khối lượng giao dịch 7 ngày

  $ 14.2785 billion USD

  Chu kỳ

  132.671 billion DOGE

  Chia sẻ đến:

  Điểm:
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  /10
  • Thời gian phát hành 2013-12-12
  • Công ty mẹ --
  • Giá hiện tại $ 0.1662 USD
  • Giá giao dịch $21.6719b USD
  • Tỷ lệ giao dịch thành công $1.1551b USD
  • Chu kỳ 132.671b DOGE
  • Tỷ lệ giao dịch thành công $14.2785b USD
  • Biên độ dao động thị trường 0.25%
  • Chỉ số thị trường 442
  Tải ngay ứng dụng WikiBit

  Quét mã để tải ngay

  Lịch sử Giới thiệu

  Markets
  • 3H

   +1.44%

  • 1D

   -1.54%

  • 1W

   +9.57%

  • 1M

   -2.67%

  • 1Y

   +1715.17%

  • All

   +55433%

  • Tất cả
  • Thông tin
  • Tố cáo
  Tố cáo ngay

  Sao chép thành công

  DOGE ·
  Tải ngay ứng dụng WikiBit

  Alternate Text Tải ngay