Đăng ký thông tin

Sàn giao dịch

Token

Tên sàn giao dịch *

Nơi đăng ký *

Địa chỉ Website *

Tên tiếng Trung

Thời gian online

Khối lượng giao dịch hôm qua

Sàn giao dịchlogo

Vui lòng tải lên ảnh 500px * 500px, hỗ trợ định dạng jpg / png, kích thước không vượt quá 2M

Sàn giao dịchGiới thiệu *

0/1000

Các đơn vị truyền thông

Facebook

Twitter

Reddit

Telegram

Sina Weibo

Wechat