Đăng ký thông tin
  Đăng ký thông tin

  Sàn giao dịch

  Thông qua

  Tên sàn giao dịch *

  Tên sàn giao dịch không được để trống

  Nơi đăng ký *

  Nơi đăng ký không được để trống

  Địa chỉ Website *

  Địa chỉ website không được để trống

  Tên tiếng Trung

  Thời gian online

  Khối lượng giao dịch hôm qua

  Logo sàn giao dịch

  Vui lòng tải lên ảnh 500px * 500px, hỗ trợ định dạng jpg / png, kích thước không vượt quá 2M

  Giới thiệu sàn giao dịch *

  0/1000
  Giới thiệu sàn giao dịch không được để trống

  Tên token viết tắt *

  Tên token viết tắt không được để trống

  Thông qua Tên đầy đủ *

  Tên token đầy đủ không được để trống

  Địa chỉ Website *

  Địa chỉ website không được để trống

  Tên tiếng Trung

  Thời gian phát hành

  Giá khởi điểm

  USD
  Nhập số lớn hơn 0

  Tổng số lượng phát hành

  Nhập số lớn hơn 0

  Chu kỳ

  Nhập số lớn hơn 0

  Hướng dẫn chi tiết

  Mạng chính thức

  Logo token

  Vui lòng tải lên ảnh 500px * 500px, hỗ trợ định dạng jpg / png, kích thước không vượt quá 2M

  Giới thiệu Token *

  0/1000
  Giới thiệu token không được để trống

  Các đơn vị truyền thông

  Facebook

  Twitter

  Reddit

  Nhập URL

  Telegram

  Nhập URL

  Sina Weibo

  Nhập URL

  Wechat

  Gửi thành công