Thông qua

  BCH

  Bitcoin Cash 1-5 Years

  Score

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 /10

  Giá thị trường

  $ 382.84  USD

  Giá giao dịch

  $ 7.1844   billion  USD

  Khối lượng giao dịch 24h

  $ 4.8881 billion USD

  Khối lượng giao dịch 7 ngày

  $ 33.7085 billion USD

  Chu kỳ

  18.959 million BCH

  Chia sẻ đến:

  Điểm:
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  /10
  • Thời gian phát hành 2017-07-24
  • Công ty mẹ --
  • Giá hiện tại $ 382.84 USD
  • Giá giao dịch $7.1844b USD
  • Tỷ lệ giao dịch thành công $4.8881b USD
  • Chu kỳ 18.959m BCH
  • Tỷ lệ giao dịch thành công $33.7085b USD
  • Biên độ dao động thị trường 0.04%
  • Chỉ số thị trường 564
  Tải ngay ứng dụng WikiBit

  Quét mã để tải ngay

  Lịch sử Dữ liệu Grayscale Giới thiệu

  Markets
  • 3H

   +0.6%

  • 1D

   +0.56%

  • 1W

   +3.5%

  • 1M

   -11.56%

  • 1Y

   -24.77%

  • All

   -7.32%

  • Thông tin
  • Tố cáo
  Tố cáo ngay

  Sao chép thành công

  BCH ·
  Tải ngay ứng dụng WikiBit

  Alternate Text Tải ngay