Thông qua

  ETH

  Ethereum 5-10 Years

  Score

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 /10

  Giá thị trường

  $ 3,167.31  USD

  Giá giao dịch

  $ 372.039   billion  USD

  Khối lượng giao dịch 24h

  $ 13.1795 billion USD

  Khối lượng giao dịch 7 ngày

  $ 90.8619 billion USD

  Chu kỳ

  119.213 million ETH

  Chia sẻ đến:

  Điểm:
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  /10
  • Thời gian phát hành 2014-07-24
  • Công ty mẹ --
  • Giá hiện tại $ 3,167.31 USD
  • Giá giao dịch $372.039b USD
  • Tỷ lệ giao dịch thành công $13.1795b USD
  • Chu kỳ 119.213m ETH
  • Tỷ lệ giao dịch thành công $90.8619b USD
  • Biên độ dao động thị trường 0.25%
  • Chỉ số thị trường 5422
  Tải ngay ứng dụng WikiBit

  Quét mã để tải ngay

  WikiBit Cảnh báo rủi ro

  Lần kiểm tra trước 2022-01-19Rủi ro : 1 Điều khoản

  • Trong 3 tháng qua, WikiBit đã nhận được 4 khiếu nại từ các nhà đầu tư về token này; vui lòng lưu ý các rủi ro!

  Lịch sử Dữ liệu Grayscale Giới thiệu

  Markets
  • 3H

   +1.59%

  • 1D

   +0.71%

  • 1W

   -1.99%

  • 1M

   -20.39%

  • 1Y

   +155.25%

  • All

   +114156%

  • Tất cả
  • Thông tin
  • Tố cáo
  Tố cáo ngay

  Sao chép thành công

  ETH ·
  Tải ngay ứng dụng WikiBit

  Alternate Text Tải ngay