Thông qua

  LINK

  Chainlink 1-5 Years

  Score

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 /10

  Giá thị trường

  $ 22.97  USD

  Giá giao dịch

  $ 10.5583   billion  USD

  Khối lượng giao dịch 24h

  $ 999.152 million USD

  Khối lượng giao dịch 7 ngày

  $ 9.0534 billion USD

  Chu kỳ

  467.01 million LINK

  Chia sẻ đến:

  Điểm:
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  /10
  • Thời gian phát hành 2017-09-21
  • Công ty mẹ --
  • Giá hiện tại $ 22.97 USD
  • Giá giao dịch $10.5583b USD
  • Tỷ lệ giao dịch thành công $999.152m USD
  • Chu kỳ 467.01m LINK
  • Tỷ lệ giao dịch thành công $9.0534b USD
  • Biên độ dao động thị trường 0.20%
  • Chỉ số thị trường 572
  Tải ngay ứng dụng WikiBit

  Quét mã để tải ngay

  Lịch sử Dữ liệu Grayscale Giới thiệu

  Markets
  • 3H

   +3.63%

  • 1D

   -2.16%

  • 1W

   -14.37%

  • 1M

   +20.75%

  • 1Y

   +5.52%

  • All

   +12043%

  • Thông tin
  Tố cáo ngay

  Sao chép thành công

  LINK ·
  Tải ngay ứng dụng WikiBit

  Alternate Text Tải ngay