Chính sách bảo mật

Tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư của các dịch vụ mạng của trang web này là cam kết của Block Sky Eye (sau đây gọi là "Block Sky Eye") để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của bạn (sau đây gọi là "bạn"). Theo đặc điểm của Internet, các dịch vụ mạng của trang web này (sau đây gọi là "dịch vụ mạng") chắc chắn sẽ có tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp với bạn trong quá trình hoạt động. Do đó, chúng tôi xin giải thích các hành động mà Tianyan thực hiện trên thông tin cá nhân của bạn Vui lòng đọc kỹ chính sách thu thập, sử dụng và bảo vệ.


1. Thông tin không được cá nhân hóa của người dùng

Block Tianyan sẽ thu thập thông tin không được cá nhân hóa thông qua địa chỉ IP của bạn, chẳng hạn như bản chất của trình duyệt, loại hệ điều hành, tên miền của ISP cung cấp cho bạn các dịch vụ truy cập, v.v., để tối ưu hóa trang hiển thị trên màn hình máy tính. Bằng cách thu thập các thông tin nêu trên, Block Tianyan cũng tiến hành thống kê lưu lượng hành khách, từ đó cải thiện việc quản lý và phục vụ các dịch vụ mạng và trang web.


2. Thông tin cá nhân

2.1 Thông thường, bạn phải đăng nhập để truy cập một số phần nhất định của dịch vụ mạng và lấy thông tin sau khi đăng ký. Trước khi yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên quan, Block Tianyan sẽ giải thích mục đích của thông tin này. Trong trường hợp bình thường, loại đăng ký này chỉ yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email hoặc số điện thoại di động và một số thông tin cơ bản như tên của bạn.


2.2 Một số chức năng của dịch vụ mạng có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin. Block Sky Eye làm điều này để hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn những dịch vụ hiệu quả. Thông tin được Block Tianyan thu thập bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại.


2.3 Theo tiền đề không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, Block Eye có quyền phân tích toàn bộ cơ sở dữ liệu của bạn và sử dụng cơ sở dữ liệu của bạn cho mục đích thương mại.


3. Bảo mật thông tin

3.1 Block Tianyan sẽ quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu bạn cung cấp Block Tianyan sẽ sử dụng công nghệ tương ứng để ngăn chặn dữ liệu cá nhân của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc bị thay đổi.


3.2 Block Skyeye sẽ giao cho nhân viên chuyên môn và kỹ thuật thực hiện xử lý máy tính đối với loại dữ liệu này khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu của thời đại phân công lao động chuyên nghiệp. Nếu Block Tianyan gửi một thông báo vi tính hóa cho bạn, nhưng bạn không tự nguyện bày tỏ sự phản đối trong thời gian quy định trong thông báo, Block Tianyan sẽ cho rằng bạn đã đồng ý. Tuy nhiên, bạn vẫn có quyền yêu cầu tạm dừng xử lý máy tính theo quy định tại Điều 4.1. (D) dưới đây.


4. Quyền lợi của bạn

4.1 Bạn có các quyền sau đối với dữ liệu cá nhân của mình:


     (a) Kiểm tra và yêu cầu đọc bất kỳ lúc nào;


     (b) Yêu cầu bổ sung hoặc sửa chữa bất kỳ lúc nào;


     (c) Yêu cầu xóa bất kỳ lúc nào;


     (d) Yêu cầu ngừng xử lý và sử dụng máy tính.


4.2 Để đáp ứng các quyền trên, Block Sky Eye cung cấp cho bạn các dịch vụ liên quan và bạn có thể liên hệ với Block Sky Eye kịp thời.


5. Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ vị thành niên

Trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi tham gia vào các hoạt động của trang web này phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của họ (sau đây gọi chung là "người giám hộ") trước khi họ có thể sử dụng các dịch vụ của trang web này. Người giám hộ có quyền hủy bỏ việc sử dụng các dịch vụ của trang web này của người giám hộ.


6. Nguyên tắc Người dùng

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về văn bản, thông tin, dữ liệu, hình ảnh, biểu đồ, hình ảnh, phần mềm, âm thanh, video hoặc bất kỳ hình thức thông tin nào khác (dù được đăng tải công khai hay truyền tải riêng tư) mà họ xuất bản trên trang web này. Đối với điều này, người dùng phải tuân thủ các nguyên tắc sau:


     (1) Không xuất bản hoặc phổ biến bất kỳ tài liệu và thông tin nào vi phạm luật pháp và quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên trang web này;


     (2) Không xuất bản, phổ biến hoặc sử dụng các tài liệu và thông tin trên trang web này vi phạm quyền chân dung, quyền tên, quyền danh tiếng, quyền riêng tư hoặc các quyền cá nhân khác của người khác;


     (3) Không xuất bản, phổ biến, sử dụng hoặc truyền tải trên trang web này các tài liệu và thông tin vi phạm quyền thương hiệu, bản quyền, quyền sáng chế, bí quyết, bí mật kinh doanh hoặc các quyền sở hữu khác của người khác;


     (4) Không công bố, phổ biến hoặc truyền tải trên trang web này thông tin điện tử bằng vi rút máy tính hoặc mật khẩu máy tính khác có thể gây gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của phần mềm máy tính, phần cứng hoặc thiết bị truyền thông;


     (5) Không xuất bản, phổ biến hoặc truyền tải bất kỳ thông tin bất hợp pháp, quấy rối, vu khống, xúc phạm, đe dọa, có hại, thô tục hoặc khiêu dâm trên trang web này;


     (6) Không công bố, phổ biến hoặc truyền tải thông tin tiếp tay cho người khác phạm tội hoặc liên quan đến an ninh quốc gia trên trang web này. Nếu người dùng vi phạm các nguyên tắc trên, trang web này có thể hủy bỏ quyền sử dụng mà không cần báo cho bên kia. Người dùng phải chịu trách nhiệm pháp lý về các hành động của họ trên Internet. Nếu thông tin phản động, khiêu dâm hoặc các thông tin vi phạm pháp luật quốc gia được phát tán và phổ biến trên trang web này, hệ thống hồ sơ trên trang web này có thể được sử dụng làm bằng chứng vi phạm và cung cấp cho các bộ phận liên quan để xử lý.


7. Nguyên tắc hạn chế sử dụng

7.1 Chỉ khi đáp ứng một trong các điều kiện sau, dữ liệu cá nhân thu thập được mới có thể được sử dụng ngoài phạm vi của các quy định trên:


     (a) Đã được sự đồng ý bằng văn bản của bạn;


     (b) Để tránh nguy hiểm trước mắt về tính mạng, thân thể hoặc tài sản của bạn;


     (c) Để ngăn chặn sự xâm hại lớn đến quyền và lợi ích của người khác;


     (d) Để thúc đẩy lợi ích công cộng và không làm tổn hại đến lợi ích chính của bạn.


8. Tiết lộ thông tin cá nhân

Khi các cơ quan tư pháp hoặc chính phủ yêu cầu Block Tianyan tiết lộ dữ liệu cá nhân theo các thủ tục pháp lý, Block Tianyan sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của các cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật hoặc vì mục đích an toàn công cộng. Trong trường hợp này, Block Tianyan sẽ được miễn trách nhiệm đối với bất kỳ tiết lộ nào.


9. Truyền thông tin

9.1 Block Tianyan và các đối tác dịch vụ cần thiết của nó sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để vận hành các dịch vụ mạng và sẽ thông báo cho bạn về các chức năng và dịch vụ mới khác nhau, cũng như các sản phẩm khác nhau của Block Tianyan và các chi nhánh của nó. Block Sky Eye cũng sẽ cẩn thận lựa chọn các sản phẩm hoặc dữ liệu dịch vụ từ các công ty khác để gửi cho bạn, thường là về các dịch vụ mạng và dịch vụ riêng của Block Sky Eye, nhưng không cần thiết (sử dụng thứ cấp).


9.2 Nếu Tianyan muốn sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích phụ, Tianyan sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn về cách từ chối dịch vụ này. Bạn có thể chấm dứt việc gửi những bức thư này thông qua thông tin được Block Tianyan gửi cho bạn hoặc hướng dẫn trên những bức thư quảng cáo.


10. Tuyên bố hủy đăng ký dịch vụ mạng

Bạn có thể hủy đăng ký dịch vụ mạng bất cứ lúc nào tùy theo ý muốn cá nhân, có thể liên hệ với trang web này qua email, điện thoại,… Trang web này sẽ xóa tất cả thông tin đã đăng ký của bạn.


11. Khước từ

Ngoài các trường hợp được miễn quy định tại Điều 8 ở trên, Block Eye không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào khi xảy ra các trường hợp sau:


     (a) Khi bạn thông báo cho người khác về mật khẩu của bạn hoặc chia sẻ tài khoản đã đăng ký của bạn với người khác, bất kỳ sự rò rỉ thông tin cá nhân nào và mọi hậu quả dẫn đến từ đó;


     (b) Bất kỳ sự cố rò rỉ, mất mát, trộm cắp hoặc thay đổi thông tin cá nhân nào do nguyên nhân bất khả kháng ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các dịch vụ mạng và trang web do bị hacker tấn công, vi rút máy tính xâm nhập hoặc tấn công, ngừng hoạt động tạm thời do sự kiểm soát của chính phủ, v.v.;


     (c) Rò rỉ dữ liệu cá nhân do các dịch vụ mạng thông tin khác có liên kết với dịch vụ mạng gây ra và mọi tranh chấp pháp lý và hậu quả phát sinh từ đó.


12. Quyền giải thích

Quyền sửa đổi và diễn giải tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư của dịch vụ mạng Block Sky Eye thuộc về Block Sky Eye.


về chúng tôiWikiBit (tên tiếng Trung: Block Sky Eye) là một công cụ truy vấn thông tin nền tảng ngành công nghiệp blockchain trực thuộc Công ty TNHH Công nghệ dữ liệu Wancha Thượng Hải, chức năng cốt lõi của nó là cung cấp truy vấn thông tin cơ bản, truy vấn giấy phép theo quy định, đánh giá tín dụng, xác định nền tảng và các dịch vụ khác, và không cung cấp cho người dùng bất kỳ dịch vụ giao dịch trực tiếp nào.


Dựa trên dữ liệu công khai từ các cơ quan chính phủ, kết hợp với hệ thống đánh giá tiên tiến và thuật toán máy tính khoa học, WikiBit đã xây dựng giải pháp dữ liệu lớn tích hợp thu thập dữ liệu, sàng lọc dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu và sản xuất dữ liệu. Dựa trên đánh giá định tính và định lượng đánh giá mức độ giám sát và mức độ rủi ro của các dự án bao gồm từ nhiều khía cạnh, nó có thể cung cấp các giải pháp bảo mật tương ứng cho người dùng cá nhân, người dùng doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ.


Công ty TNHH Công nghệ Dữ liệu Wancha Thượng Hải có trụ sở chính tại Trung Quốc. Dựa trên mục tiêu ban đầu là "khởi nguồn từ Trung Quốc và hướng ra thế giới", công ty luôn coi trọng việc nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển các quyền sở hữu trí tuệ độc lập, và đã thành lập một nhóm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật tại Thượng Hải, thông qua sự đổi mới liên tục và liên tục lặp lại, Và cố gắng cung cấp cho người dùng những dịch vụ chất lượng. Đồng thời, công ty đã thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng tại Hồng Kông, Úc, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Síp, và đã thúc đẩy việc sử dụng WikiBit bằng hơn 14 ngôn ngữ khác nhau cho người dùng từ khắp nơi trên thế giới, để người dùng từ khắp nơi trên thế giới có thể cảm nhận và tận hưởng được sự kỳ diệu và tiện lợi do công nghệ Internet của Trung Quốc mang lại.


địa chỉ công ty:


Tầng 3, Số 665 Đường Zhangjiang, Khu Thương mại Tự do Thí điểm Trung Quốc (Thượng Hải)


Email: business@wikibit.com


Dịch vụ khách hàng ID WeChat: WikiBit001


Trang web: www.wikibit.cn