BTC / OKEX quý này

67,884

+2.04%

Tổng vốn hóa thị trường

1.9914t

-3.92%

Thanh lý chung 24H

16.9279m

+52.44%

Tỷ lệ nắm giữ vị thế của Binance

1.95

+51.16%

Báo giá BTC

$67,884USD

+2.04%

Dữ liệu thanh lý tài khoản

24H $1.8630m

1H $0

Vị thế hợp đồng

OKEX $197.280m

Huobi $1.8798m

Vị thế hợp đồng

Binance $4.4082b

Phí bảo hiểm hàng quý

OKEX $6,311.00

Huobi $33,032

Số người mua bán của Binance

1.95

Mua nhiều

Tỷ lệ tài trợ

0.041%

USDT phí bảo hiểm

¥ 6.4827

-0.04%

Số người mua và bán trên tài khoản thực

66%

34%

Số lượng mua và bán trên tài khoản thực

55%

45%

Thống kê thanh lý tài khoản 24H

24H Thanh lý gần đây $3,500.00

BinanceOKEXHuobi
Hợp đồngSố tiền thanh lýTỷ lệ

Tạm không có số liệu

Thanh lý gần đây

08.31 20:02

$1,697.09

Bán khống

ETHUSDkéo dài

119 thẻ

08.31 20:02

$26,985

Bán khống

BTCUSDkéo dài

1 thẻ

Xu hướng mua bán

Xu hướng chung

57.83%
VS
42.17%

Xu hướng Binance

57.87%
VS
42.13%
Tỷ lệ mua
Báo giá BTC

Hợp đồng vị thế BTC

Sàn giao dịch Biến động 24H Khối lượng giao dịch Tỷ lệ bán mua
okex -1.17% $197.280m Mua:Bán=25% 75%
binance -3.58% $4.4082b Mua:Bán=55% 45%
huobi +17.31% $1.8798m Mua:Bán=46% 54%
Xu hướng vị thế hợp đồng
Binance
OKEX
Huobi

BTC(GBTC)Tỷ lệ lưu thông

93.18%

Kích thước giới hạn:43,892 BTC

Khối lượng mở:644,312 BTC

2022-08-10

ETH(ETHE)Tỷ lệ lưu thông

99.99%

Kích thước giới hạn:8 ETH

Khối lượng mở:3,117,735 ETH

2022-08-10

BCH(BCHG)Tỷ lệ lưu thông

54.36%

Kích thước giới hạn:144,817 BCH

Khối lượng mở:317,338 BCH

2022-08-10

LTC(LTCN)Tỷ lệ lưu thông

40.02%

Kích thước giới hạn:940,596 LTC

Khối lượng mở:1,568,299 LTC

2022-08-10

ETC(ETCG)Tỷ lệ lưu thông

83.92%

Kích thước giới hạn:1,962,542 ETC

Khối lượng mở:12,204,951 ETC

2022-08-10