BTC / OKEX quý này

67,884

+2.04%

Tổng vốn hóa thị trường

1.9914t

-3.92%

Thanh lý chung 24H

6.7573m

+877.10%

Tỷ lệ nắm giữ vị thế của Binance

1.31

+9.17%

Báo giá BTC

$67,884USD

+2.04%

Dữ liệu thanh lý tài khoản

24H $575,000

1H $0

Vị thế hợp đồng

OKEX $199.045m

Huobi $1.6148m

Vị thế hợp đồng

Binance $4.6201b

Phí bảo hiểm hàng quý

OKEX $6,311.00

Huobi $33,032

Số người mua bán của Binance

1.31

Mua nhiều

Tỷ lệ tài trợ

0.041%

USDT phí bảo hiểm

¥ 6.4827

-0.04%

Số người mua và bán trên tài khoản thực

60%

40%

Số lượng mua và bán trên tài khoản thực

54%

46%

Thống kê thanh lý tài khoản 24H

24H Thanh lý gần đây $3,500.00

BinanceOKEXHuobi
Hợp đồngSố tiền thanh lýTỷ lệ

Tạm không có số liệu

Thanh lý gần đây

08.31 20:02

$1,697.09

Bán khống

ETHUSDkéo dài

119 thẻ

08.31 20:02

$26,985

Bán khống

BTCUSDkéo dài

1 thẻ

Xu hướng mua bán

Xu hướng chung

57.68%
VS
42.32%

Xu hướng Binance

57.71%
VS
42.29%
Tỷ lệ mua
Báo giá BTC

Hợp đồng vị thế BTC

Sàn giao dịch Biến động 24H Khối lượng giao dịch Tỷ lệ bán mua
okex +1.06% $199.045m Mua:Bán=25% 75%
binance +0.60% $4.6201b Mua:Bán=54% 46%
huobi -0.82% $1.6148m Mua:Bán=48% 52%
Xu hướng vị thế hợp đồng
Binance
OKEX
Huobi

BTC(GBTC)Tỷ lệ lưu thông

93.18%

Kích thước giới hạn:43,892 BTC

Khối lượng mở:644,312 BTC

2022-08-10

ETH(ETHE)Tỷ lệ lưu thông

99.99%

Kích thước giới hạn:8 ETH

Khối lượng mở:3,117,735 ETH

2022-08-10

BCH(BCHG)Tỷ lệ lưu thông

54.36%

Kích thước giới hạn:144,817 BCH

Khối lượng mở:317,338 BCH

2022-08-10

LTC(LTCN)Tỷ lệ lưu thông

40.02%

Kích thước giới hạn:940,596 LTC

Khối lượng mở:1,568,299 LTC

2022-08-10

ETC(ETCG)Tỷ lệ lưu thông

83.92%

Kích thước giới hạn:1,962,542 ETC

Khối lượng mở:12,204,951 ETC

2022-08-10