Thông qua

  XRP

  Ripple 10-15 Years

  Score

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 /10

  Giá thị trường

  $ 0.7557  USD

  Giá giao dịch

  $ 35.4658   billion  USD

  Khối lượng giao dịch 24h

  $ 1.5192 billion USD

  Khối lượng giao dịch 7 ngày

  $ 10.1301 billion USD

  Chu kỳ

  47.6631 billion XRP

  Chia sẻ đến:

  Điểm:
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  /10
  • Thời gian phát hành 2011-04-18
  • Công ty mẹ --
  • Giá hiện tại $ 0.7557 USD
  • Giá giao dịch $35.4658b USD
  • Tỷ lệ giao dịch thành công $1.5192b USD
  • Chu kỳ 47.6631b XRP
  • Tỷ lệ giao dịch thành công $10.1301b USD
  • Biên độ dao động thị trường 0.24%
  • Chỉ số thị trường 674
  Tải ngay ứng dụng WikiBit

  Quét mã để tải ngay

  Lịch sử Giới thiệu

  Markets
  • 3H

   +1.42%

  • 1D

   +0.34%

  • 1W

   -1.26%

  • 1M

   -9.58%

  • 1Y

   +167.99%

  • All

   +12764%

  • Tất cả
  • Thông tin
  Tố cáo ngay

  Sao chép thành công

  XRP ·
  Tải ngay ứng dụng WikiBit

  Alternate Text Tải ngay