Thông qua

  BTC

  Bitcoin 10-15 Years

  Score

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 /10

  Giá thị trường

  $ 42,545  USD

  Giá giao dịch

  $ 787.526   billion  USD

  Khối lượng giao dịch 24h

  $ 22.2782 billion USD

  Khối lượng giao dịch 7 ngày

  $ 181.515 billion USD

  Chu kỳ

  18.933 million BTC

  Chia sẻ đến:

  Điểm:
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  /10
  • Thời gian phát hành 2008-10-31
  • Công ty mẹ --
  • Giá hiện tại $ 42,545 USD
  • Giá giao dịch $787.526b USD
  • Tỷ lệ giao dịch thành công $22.2782b USD
  • Chu kỳ 18.933m BTC
  • Tỷ lệ giao dịch thành công $181.515b USD
  • Biên độ dao động thị trường 0.20%
  • Chỉ số thị trường 9050
  Tải ngay ứng dụng WikiBit

  Quét mã để tải ngay

  WikiBit Cảnh báo rủi ro

  Lần kiểm tra trước 2022-01-19Rủi ro : 1 Điều khoản

  • Trong 3 tháng qua, WikiBit đã nhận 6 khiếu nại về token này; vui lòng lưu ý và đề phòng rủi ro!

  Lịch sử Dữ liệu Grayscale Giới thiệu

  Markets
  • 3H

   +2.08%

  • 1D

   +0.94%

  • 1W

   -0.62%

  • 1M

   -8.84%

  • 1Y

   +16.14%

  • All

   +31299%

  • Tất cả
  • Thông tin
  • Tố cáo
  Tố cáo ngay

  Sao chép thành công

  BTC ·
  Tải ngay ứng dụng WikiBit

  Alternate Text Tải ngay