Thông qua

  LTC

  Litecoin 10-15 Years

  Score

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 /10

  Giá thị trường

  $ 142.19  USD

  Giá giao dịch

  $ 9.7584   billion  USD

  Khối lượng giao dịch 24h

  $ 1.5175 billion USD

  Khối lượng giao dịch 7 ngày

  $ 7.5566 billion USD

  Chu kỳ

  69.442 million LTC

  Chia sẻ đến:

  Điểm:
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  /10
  • Thời gian phát hành 2011-11-09
  • Công ty mẹ --
  • Giá hiện tại $ 142.19 USD
  • Giá giao dịch $9.7584b USD
  • Tỷ lệ giao dịch thành công $1.5175b USD
  • Chu kỳ 69.442m LTC
  • Tỷ lệ giao dịch thành công $7.5566b USD
  • Biên độ dao động thị trường 0.26%
  • Chỉ số thị trường 726
  Tải ngay ứng dụng WikiBit

  Quét mã để tải ngay

  Lịch sử Dữ liệu Grayscale Giới thiệu

  Markets
  • 3H

   +0.77%

  • 1D

   -6.96%

  • 1W

   +7.98%

  • 1M

   -7.23%

  • 1Y

   -6.4%

  • All

   +3156.19%

  • Thông tin
  • Tố cáo
  Tố cáo ngay

  Sao chép thành công

  LTC ·
  Tải ngay ứng dụng WikiBit

  Alternate Text Tải ngay