Sàn giao dịch

Trang chủ

-

Danh sách ủy ban giám sát quản lý

- bitFlyer
Điểm
0.00 10
Quản lý 9.93
Kinh doanh 8.95
KS rủi ro 8.95
Mức ảnh hưởng 9.14
Thông tin về điều kiện giao dịch 5.48
Mức ảnh hưởng
AAA
Thông tin giám sát quản lý

FSACó giám sát quản lý

GD Crypto

NMLSCó giám sát quản lý

Đăng ký tại NMLS (Mỹ)

CSSFCó giám sát quản lý

EMI

DFICó giám sát quản lý

GD Crypto

NYSDFSCó giám sát quản lý

GD Crypto

Tổng quan công ty
Xem thêm
Tên đầy đủ của công ty
bitFlyer
Điện thoại công ty
03-6434-5864
03-6434-7624
Hộp thư dịch vụ CSKH
info.us@bitflyer.com
Thị trường blockchain toàn cầu
Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

Có giám sát quản lý

2

bitFlyer
5-10 năm|
Giấy phép kinh doanh tiền điện tử|
Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ|
Giấy phép EMI|
Nguy cơ rủi ro cao
WikiBit Cảnh báo rủi ro
Lần kiểm tra trước 2022-06-26

Cảnh báo: Token này đã nhận Sàn giao dịch phản hồi tiêu cực!

Giám định website chính thức
Sơ đồ quan hệ
Các đơn vị truyền thông
Loại giao dịch
Tóm tắt về công ty
Mốc thời gian
Hướng dẫn chi tiết
Các thông tin liên quan
Github
Các tài liệu liên quan
Doanh nghiệp
Mới phát hành

Thống kê giao dịch

Mức ảnh hưởng

Giao dịch hôm qua

Giao dịch trong 7 ngày

Theo công ty

Tạm không có số liệu
Nghiên cứu thị trường

Chỉ số

Chuyên gia phân tích thị trường

Chuyển tài liệu

Ra mắt thương hiệu

Nguồn tìm kiếm

Mạng xã hội

Tỷ lệ chuỗi ngoài

Tổng chuỗi ngoài

Ngôn ngữ

bitFlyer

Mức trung bình toàn ngành

Industry Average

Nguồn dữ liệu WikiResearch WiKi Research 2022.06.26 Cập nhật
Bình luận
Xem thêm

Bình luận của người dùng

0

bình luận

Tham gia bình luận
Chưa có bình luận nào
Bình luận đầu tiên
Gửi khiếu nại