Token

Trang chủ

-

Danh sách ủy ban giám sát quản lý

Điểm

0.00 /10

Related information

Thời gian phát hành

2019-10-16

Công ty mẹ

--

Giá hiện tại

$2.3808USD

Giá giao dịch

$488.474mUSD

Khối lượng giao dịch

24h

$33.314mUSD

Chu kỳ

194.094mKAVA

Khối lượng giao dịch

7d

$425.689mUSD

Biên độ dao động thị trường

24h

-4.78%

Chỉ số thị trường

81

Thông tin Github Xem thêm >

Tên kho

None

Địa chỉ Github

[Sao chép]

Số lượng mã hóa

27

Lần cập nhật gần nhất

2020-12-12 19:03:20

Ngôn ngữ

--

Thỏa thuận

---

Chuyển đổi token

/

Tỷ giá tức thời0

Số tiền có thể đổi

0.00USD

Tính toán
Thị trường blockchain toàn cầu Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

Kava.io 2-5 năm

Website https://www.kava.io/
Trình duyệt
Khác
Github
Hướng dẫn chi tiết

Giá thị trường-4.78%1D

$ 2.3808 USD

Giá giao dịch

$ 488.474 million USD

Khối lượng giao dịch 24h

$ 33.314 million USD

Khối lượng giao dịch 7 ngày

$ 425.689 million USD

Chu kỳ

194.094 million KAVA

Lịch sử

Dữ liệu Grayscale

Giới thiệu

Markets

3H

-5.05%

1D

-4.78%

1W

+12.13%

1M

-49.3%

1Y

-31.57%

All

+42.75%

Phạm vi giao dịch

No Data