Điểm WikiBit

0.00 10
Quản lý 9.44
Kinh doanh 9.28
KS rủi ro 9.28
Mức ảnh hưởng 6.73
Thông tin về điều kiện giao dịch 4.04
Mức ảnh hưởng
B

Thông tin giám sát quản lý

NMLS

NMLSCó giám sát quản lý

Đăng ký tại NMLS (Mỹ)

NYSDFS

NYSDFSCó giám sát quản lý

GD Crypto

Tổng quan công ty

Xem thêm
Tên đầy đủ của công ty
BitGo
Điện thoại công ty
(650) 847-0009
Trang web của công ty
Xem thêm
Twitter
Xem thêm
Hộp thư dịch vụ CSKH
sales@bitgo.com
support@bitgo.com
Thị trường blockchain toàn cầu
Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

BitGo

1

BitGo

5-10 năm|
Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ|
Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
Giám định website chính thức
Sơ đồ quan hệ
Các đơn vị truyền thông
Loại giao dịch
Tóm tắt về công ty
Mốc thời gian
Hướng dẫn chi tiết
Các thông tin liên quan
Github
Các tài liệu liên quan
Doanh nghiệp
Mới phát hành

Thống kê giao dịch

Mức ảnh hưởng

Giao dịch hôm qua

Giao dịch trong 7 ngày

Theo công ty

Tạm không có số liệu

Nghiên cứu thị trường

Chỉ số

Chuyên gia phân tích thị trường

Chuyển tài liệu

Ra mắt thương hiệu

Nguồn tìm kiếm

Mạng xã hội

Tỷ lệ chuỗi ngoài

Tổng chuỗi ngoài

Ngôn ngữ

Tạm không có số liệu

Bình luận người dùng

Xem thêm

1 nhận xét

Tham gia đánh giá
pred1ksi
2023-09-06 16:40
Tôi không thấy bất kỳ nhược điểm nào ngoại trừ BitGo sử dụng một máy chủ duy nhất để xử lý các giao dịch, điều này có thể trở thành lỗ hổng trong trường hợp bị lỗi hoặc bị tấn công!
Tôi không thấy bất kỳ nhược điểm nào ngoại trừ BitGo sử dụng một máy chủ duy nhất để xử lý các giao dịch, điều này có thể trở thành lỗ hổng trong trường hợp bị lỗi hoặc bị tấn công!

...Xem thêm

1
0