• Có giám sát quản lý
 • coinbase

  10-15 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép EMI | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  9.60

 • Có giám sát quản lý
 • BINANCE

  5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép đăng ký kinh doanh | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  9.37

 • Có giám sát quản lý
 • bitbank

  10-15 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm

  9.11

 • Có giám sát quản lý
 • bitFlyer

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép EMI | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  9.10

 • 4
 • Có giám sát quản lý
 • Bitstamp

  10-15 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép EMI | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  9.08

 • 5
 • Có giám sát quản lý
 • UPbit

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Giấy phép đăng ký kinh doanh | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
 • Điểm

  9.07

 • 6
 • Có giám sát quản lý
 • GEMINI

  5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép EMI | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  9.05

 • 7
 • Có giám sát quản lý
 • OKX

  10-15 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  8.94

 • 8
 • Có giám sát quản lý
 • Coincheck

  10-15 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm

  8.86

 • 9
 • Có giám sát quản lý
 • GMOコイン

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm

  8.75

 • 10
 • Có giám sát quản lý
 • HTX

  10-15 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  8.70

 • 11
 • Có giám sát quản lý
 • Zaif

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  8.62

 • 12
 • Có giám sát quản lý
 • bitkub

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm

  8.53

 • 13
 • Có giám sát quản lý
 • SBI VC Trade

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  8.53

 • 14
 • Có giám sát quản lý
 • COINLIST

  5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  8.51

 • 15
 • Có giám sát quản lý
 • Rakuten Wallet

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  8.23

 • 16
 • Có giám sát quản lý
 • BITPOINT

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm

  8.09

 • 17
 • Có giám sát quản lý
 • BTCBOX

  10-15 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm

  8.04

 • 18
 • Có giám sát quản lý
 • Bitget

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  8.00

 • 19
 • Có giám sát quản lý
 • PAXOS

  10-15 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ
 • Điểm

  7.94

 • 20
 • Có giám sát quản lý
 • Helioj EXchange

  2-5 năm | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ
 • Điểm

  7.86

 • 21
 • Có giám sát quản lý
 • COINMATE

  2-5 năm | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ
 • Điểm

  7.86

 • 22
 • Có giám sát quản lý
 • TDSR Exchange

  2-5 năm | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ
 • Điểm

  7.85

 • 23
 • Có giám sát quản lý
 • BitGo

  5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm

  7.83

 • 24
 • Có giám sát quản lý
 • Enhance-PRO

  1-2 năm | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ
 • Điểm

  7.83

 • 25
 • Có giám sát quản lý
 • DIGIFINEX

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Giấy phép đăng ký kinh doanh | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  7.82

 • 26
 • Có giám sát quản lý
 • FindeMaChange

  1-2 năm | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ
 • Điểm

  7.82

 • 27
 • Có giám sát quản lý
 • KEN-EX

  1-2 năm | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ
 • Điểm

  7.82

 • 28
 • Có giám sát quản lý
 • ENTG

  1-2 năm | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ
 • Điểm

  7.81

 • 29
 • Có giám sát quản lý
 • coinme

  5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
 • Điểm

  7.79

 • 30
 • Có giám sát quản lý
 • COINFLIP

  5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
 • Điểm

  7.76

 • 31
 • Có giám sát quản lý
 • LUNO

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  7.75

 • 32
 • Có giám sát quản lý
 • ZIPMEX

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Giấy phép đăng ký kinh doanh | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
 • Điểm

  7.69

 • 33
 • Có giám sát quản lý
 • RIVER

  2-5 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  7.68

 • 34
 • Có giám sát quản lý
 • coinlion

  5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm

  7.61

 • 35
 • Có giám sát quản lý
 • Plus500

  5-10 năm | Giấy phép tư vấn đầu tư | Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao | Giám sát quản lý từ xa
 • Điểm

  7.54

 • 36
 • Có giám sát quản lý
 • bitpanda

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm

  7.53

 • 37
 • Có giám sát quản lý
 • bitazza

  2-5 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm

  7.51

 • 38
 • Có giám sát quản lý
 • CoinZoom

  5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
 • Điểm

  7.49

 • 39
 • Có giám sát quản lý
 • wirex

  5-10 năm | Giấy phép EMI | Giấy phép tư vấn đầu tư | Giấy phép đăng ký kinh doanh | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  7.49

 • 40
 • Có giám sát quản lý
 • AVATRADE

  5-10 năm | Giấy phép tư vấn đầu tư | Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao | Giám sát quản lý từ xa
 • Điểm

  7.36

 • 41
 • Có giám sát quản lý
 • LINE BITMAX

  2-5 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm

  7.35

 • 42
 • Có giám sát quản lý
 • Bakkt

  2-5 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
 • Điểm

  7.35

 • 43
 • Có giám sát quản lý
 • capital.com

  5-10 năm | Giấy phép tư vấn đầu tư | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  7.28

 • 44
 • Có giám sát quản lý
 • simplex

  5-10 năm | Giấy phép EMI | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  7.28

 • 45
 • Có giám sát quản lý
 • xtb

  5-10 năm | Giấy phép tư vấn đầu tư
 • Điểm

  7.27

 • 46
 • Có giám sát quản lý
 • SBI VC Trade

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  7.26

 • 47
 • Có giám sát quản lý
 • coban取引所

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  7.26

 • 48
 • Có giám sát quản lý
 • FXTM

  5-10 năm | Giấy phép tư vấn đầu tư | Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông | Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông đã bị thu hồi | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm

  7.21

 • 49
 • Có giám sát quản lý
 • INDODAX

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm

  7.18

 • 50