• APP

Trang chủ

-

Danh sách ủy ban giám sát quản lý

- CoinZoom
Điểm
0.00 10
Quản lý 9.45
Kinh doanh 7.72
KS rủi ro 7.72
Mức ảnh hưởng 6.87
Thông tin về điều kiện giao dịch 4.12
Mức ảnh hưởng
B
Thông tin giám sát quản lý
NMLS

NMLSCó giám sát quản lý

Đăng ký tại NMLS (Mỹ)

DFI

DFICó giám sát quản lý

GD Crypto

FinCEN

FinCENKinh doanh vượt quyền hạn

Đăng ký tại MSB (Mỹ)

BMA

BMAKinh doanh vượt quyền hạn

GD Crypto

Thị trường blockchain toàn cầu
Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

CoinZoom

CoinZoom
2-5 năm|
Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ|
Giấy phép kinh doanh tiền điện tử|
Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ|
Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn|
Nguy cơ rủi ro trung bình
WikiBit Cảnh báo rủi ro2
Lần kiểm tra trước 2023-06-07

BermudaBMA (số giấy phép: 202201103) Giấy phép kinh doanh tiền điện tửvượt giới hạn phạm vi kinh doanh, xin chú ý!

Hoa KỳFinCEN (số giấy phép: 31000160686786) Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳvượt giới hạn phạm vi kinh doanh, xin chú ý!

Giám định website chính thức
Sơ đồ quan hệ
Các đơn vị truyền thông
Loại giao dịch
Tóm tắt về công ty
Mốc thời gian
Hướng dẫn chi tiết
Các thông tin liên quan
Github
Các tài liệu liên quan
Doanh nghiệp
Mới phát hành
Tên đầy đủ của công ty
CoinZoom
Tình trạng quản lý
Có giám sát quản lý
Tên Công ty viết tắt
CoinZoom
Quốc gia đăng ký
--
Điện thoại công ty
1-888-742-5091
1-888-355-1924
Bình luận
Xem thêm

Bình luận của người dùng

0

bình luận

Tham gia bình luận
Chưa có bình luận nào
Bình luận đầu tiên
Gửi khiếu nại