• อยู่ในการกำกับดูแล
 • coinbase

  10-15ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาต EMI | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  9.61

 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • BINANCE

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | จดทะเบียนบริษัทถูกยกเลิก | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกาถูกยกเลิก | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  9.57

 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • bitbank

  10-15ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน

  9.14

 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • Bitstamp

  10-15ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาต EMI | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  9.11

 • 4
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • UPbit

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | จดทะเบียนบริษัท | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  9.10

 • 5
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • bitFlyer

  10-15ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาต EMI | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  9.10

 • 6
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • GEMINI

  5-10ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาต EMI | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  9.07

 • 7
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • OKX

  10-15ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกาถูกยกเลิก | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกาถูกยกเลิก | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  8.95

 • 8
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • Coincheck

  10-15ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน

  8.87

 • 9
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • GMOコイン

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน

  8.76

 • 10
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • bitvavo

  5-10ปี | ใบอนุญาต EMI | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน

  8.68

 • 11
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • HTX

  10-15ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  8.68

 • 12
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • Zaif

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  8.60

 • 13
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • SBI VC Trade

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  8.58

 • 14
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • bitkub

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน

  8.55

 • 15
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • COINLIST

  5-10ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  8.53

 • 16
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • Rakuten Wallet

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  8.26

 • 17
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • BITPOINT

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน

  8.10

 • 18
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • uphold

  5-10ปี | ใบอนุญาต EMI | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  8.03

 • 19
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • BTCBOX

  10-15ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน

  7.96

 • 20
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • Bitget

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกาถูกยกเลิก | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  7.92

 • 21
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • Revolut

  5-10ปี | ใบอนุญาต EMI
 • คะแนน

  7.91

 • 22
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • PAXOS

  10-15ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  7.90

 • 23
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • BitGo

  10-15ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน

  7.86

 • 24
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • coinme

  5-10ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  7.84

 • 25
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • AVATRADE

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
 • คะแนน

  7.80

 • 26
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • COINFLIP

  5-10ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกาถูกยกเลิก | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  7.77

 • 27
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • ThinkMarkets

  2-5ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
 • คะแนน

  7.76

 • 28
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • RIVER

  2-5ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  7.72

 • 29
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • coinlion

  5-10ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน

  7.70

 • 30
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • CoinZoom

  5-10ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  7.62

 • 31
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • ZIPMEX

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | จดทะเบียนบริษัท | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัลถูกยกเลิก | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  7.62

 • 32
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • capital.com

  5-10ปี | ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป | จดทะเบียนบริษัท | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  7.62

 • 33
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • bitazza

  2-5ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน

  7.58

 • 34
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • Plus500

  5-10ปี | ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
 • คะแนน

  7.55

 • 35
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • bitpanda

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัลถูกยกเลิก | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  7.54

 • 36
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • wirex

  5-10ปี | ใบอนุญาต EMI | ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน | จดทะเบียนบริษัท | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  7.48

 • 37
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • Bakkt

  5-10ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  7.45

 • 38
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • LINE BITMAX

  2-5ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน

  7.41

 • 39
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • simplex

  5-10ปี | ใบอนุญาต EMI | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  7.34

 • 40
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • KRIPTOMAT

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  7.32

 • 41
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • xtb

  5-10ปี | ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน
 • คะแนน

  7.28

 • 42
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • coban取引所

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  7.28

 • 43
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • ZeroHash

  2-5ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน

  7.22

 • 44
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • INDODAX

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน

  7.21

 • 45
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • CMC MARKETS

  มากกว่า 20 ปี | ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  7.14

 • 46
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • TRADE.COM

  10-15ปี | ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
 • คะแนน

  7.11

 • 47
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • LUNO

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | จดทะเบียนบริษัท | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัลถูกยกเลิก | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  7.03

 • 48
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • coinmotion

  10-15ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน

  6.93

 • 49
 • อยู่ในการกำกับดูแล
 • Satang Pro

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน

  6.85

 • 50