Tạm thời không có giám sát quản lý

Điểm

0123456789.01234567890123456789
/10

TENKO FX

Saint Kitts và Nevis

|

2-5 năm

Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ|

Nguy cơ rủi ro trung bình

https://cn.tenkofx.com/

Website

Chỉ số đánh giá
Tiếp xúc
TENKO FX
+44 114 463 0905
https://cn.tenkofx.com/
Mức ảnh hưởng
E

Thông tin giám sát quản lý

Cảnh báo: Không có giấy phép và cơ quan quản lý!

WikiBit Cảnh báo rủi ro

1
Lần kiểm tra trước 2024-04-13

Cảnh báo: Sàn giao dịch hoạt động trái phép, không có cơ quan quản lý

Giám định website chính thức

Sơ đồ quan hệ

Các đơn vị truyền thông

Loại giao dịch

Tóm tắt về công ty

Mốc thời gian

Hướng dẫn chi tiết

Các thông tin liên quan

Github

Các tài liệu liên quan

Doanh nghiệp

Mới phát hành

Tên công ty
TENKO FX
Tình trạng quản lý
Tạm thời không có giám sát quản lý
Tên Công ty viết tắt
TENKO FX
Quốc gia/Khu vực đăng ký
Saint Kitts và Nevis
Điện thoại công ty
+44 114 463 0905

Bình luận người dùng

Xem thêm

0 nhận xét

Tham gia đánh giá
Gửi bình luận, để lại suy nghĩ và cảm xúc của bạn
làm cho một bình luận