This miserable exchange platfo

Tl7027

Trader

2024-03-21 11:21国旗Vietnam
This miserable exchange platform, I deposited $1000 into it for the first withdrawal, but then it refused to allow me to withdraw anymore. I traded coins and made a profit of $12,000, planning to transfer it to the investment side. However, the platform collapsed and disappeared. When I tried to reload and log in again, it said my account was not registered. How frustrating!
Cái sàn khốn nạn này tôi nạp vào 1000$ thực hiện lần đầu cho rút tiền lần sau nó ko cho rút nữa để tk trade coin lợi nhuận lên 12k$ chuyển qua bên đầu tư sắp đủ thì nó sập quân khốn nạn xoá đi tải lại đăng nhập thì báo tài khoản chưa đăng ký mé nó cay
Others
Complian
Expose