Catatan: Saya menyetorkan $100

Tl7027

Trader

2024-03-21 11:21国旗Vietnam
Catatan: Saya menyetorkan $1000 ke platform ini untuk melakukan penarikan pertama kali. Namun, setelah itu, platform ini tidak mengizinkan saya untuk menarik dana lagi. Akibatnya, keuntungan dari perdagangan koin saya mencapai $12.000 tidak dapat saya transfer ke akun investasi. Ketika saya mencoba untuk masuk kembali, platform ini mengatakan bahwa akun saya belum terdaftar. Saya sangat kesal dengan hal ini.
Cái sàn khốn nạn này tôi nạp vào 1000$ thực hiện lần đầu cho rút tiền lần sau nó ko cho rút nữa để tk trade coin lợi nhuận lên 12k$ chuyển qua bên đầu tư sắp đủ thì nó sập quân khốn nạn xoá đi tải lại đăng nhập thì báo tài khoản chưa đăng ký mé nó cay
Paparan lainnya
Laporan
paparan langsung