Tương Lai Của Tiền Điện Tử

Tương Lai Của Tiền Điện Tử

Trong bất kỳ cuộc thảo luận nào về tương lai của tiền điện tử, trước hết ta cần hiểu chỗ đứng của ngành này ở thời điểm hiện tại. Để hiểu được vấn đề này, chúng ta cần xét tới ba khía cạnh: không gian blockchain còn non trẻ, phát triển nhanh và sự tương tác với các công nghệ khác.

Sơ cấp 1 2022-04-07 18:16
Mức Độ Chấp Nhận Tiền Điện Tử

Mức Độ Chấp Nhận Tiền Điện Tử

Khi tìm hiểu về tiền điện tử, chúng ta nên tuân theo các giai đoạn rõ ràng. Trong khoá học này, chúng ta sẽ áp dụng cách tiếp cận theo từng giai đoạn thông qua việc tìm hiểu những vấn đề cơ bản xoanh quanh tiền điện tử (cryptocurrency).

Sơ cấp 1 2022-04-07 18:02
Tokenomics Là Gì?

Tokenomics Là Gì?

Bộ phận cấu thành của tokenomics - token và economics (kinh tế) - có vẻ hơi khó hiểu nếu bạn coi tiền điện tử (cryptocurrencies) chỉ đơn giản là dạng tiền internet mới. Trên thực tế, tiền điện tử có thể áp dụng cho bất kỳ hình thức chuyển giao giá trị nào.

Sơ cấp 1 2022-04-07 18:01
Blockchain Là Gì?

Blockchain Là Gì?

Blockchain là một phương thức lưu trữ dữ liệu mới. Thay vì tập trung và kiểm soát thông tin, các blockchains lưu trữ dữ liệu trên một mạng gọi là cơ sở dữ liệu mà không một điểm nào có quyền thay đổi bản ghi. Hình thức này được gọi là phân quyền.

Sơ cấp 1 2022-04-07 17:37
Stablecoin Là Gì?

Stablecoin Là Gì?

Một trong những lập luận chính được đưa ra bởi những người hoài nghi tiền điện tử là tiền điện tử quá biến động để đáp ứng một chức năng chính của tiền như những gì chúng ta đã được học. Hoạt động như một phương tiện trao đổi để mua và bán mọi thứ và như một đơn vị tài khoản - một điểm chuẩn để định giá. Đó chính xác là nơi Stablecoin xuất hiện.

Sơ cấp 1 2022-04-07 17:05
Ethereum Là Gì?

Ethereum Là Gì?

Ethereum là một nền tảng công cộng sử dụng công nghệ blockchain để tạo điều kiện cho các hợp đồng thông minh và giao dịch tiền điện tử một cách an toàn mà không cần bên thứ ba.

Sơ cấp 1 2022-04-07 17:00
Xây Dựng Dựa Trên Bitcoin, Layer 2 và Lightning Network

Xây Dựng Dựa Trên Bitcoin, Layer 2 và Lightning Network

Nếu bạn đã theo dõi phần này về Kiến thức cơ bản về tiền điện tử một cách tuần tự, bạn sẽ biết rằng Bitcoin là một hình thức tiền điện tử mới khan hiếm về mặt kỹ thuật số. Sự khan hiếm đó khiến Bitcoin trở thành một kho lưu trữ giá trị tuyệt vời. Cho đến nay Bitcoin vẫn đang tiến triển tốt.

Sơ cấp 1 2022-04-07 16:20
Fork Trong Tiền Điện Tử Là Gì?

Fork Trong Tiền Điện Tử Là Gì?

Ở bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu ngắn gọn cho bạn về khái niệm fork tiền điện tử; là một phần của tiền điện tử nhưng với những thay đổi thiết kế quan trọng ..

Sơ cấp 1 2022-04-07 16:04
Các Hạn Chế Của Bitcoin

Các Hạn Chế Của Bitcoin

Những thành tựu của người tạo ra Bitcoin đem lại cũng quan trọng như việc phát minh ra Internet hoặc máy tính cá nhân. Không chỉ đơn giản là một hình thức kiếm tiền mới mà còn là một quan điểm hoàn toàn mới về tiền.

Sơ cấp 1 2022-04-07 15:58
Nguyên Lý Hoạt Động Của Bitcoin

Nguyên Lý Hoạt Động Của Bitcoin

Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá cách Bitcoin đạt được trạng thái của đồng tiền ổn định ở dạng kỹ thuật số hoàn toàn và không chịu quyền phụ trách của ai.

Sơ cấp 1 2022-04-07 14:58

Tin HOT

Tạm không có số liệu