Thợ Đào Bitcoin Có Vai Trò Gì?

Thợ Đào Bitcoin Có Vai Trò Gì?

Để cung cấp một hệ thống tiền tệ hoạt động, không có bên điều đình trung tâm, Bitcoin cần phải giải quyết các giao dịch với 'tính chất dứt khoát'. Không thể có giao dịch quay trở lại (khôi phục) hoặc phát lại.

Cao cấp 2 2022-04-08 15:07
Full Node Bitcoin Có Vai Trò Gì?

Full Node Bitcoin Có Vai Trò Gì?

Trong phần trước của phần này, chúng ta đã xem xét tổng quan về kiến trúc của Bitcoin như một hệ thống tiền tệ phi tập trung chạy trên một mạng ngang hàng. Giữ mọi thứ ở mức cao, chúng tôi chia kiến trúc thành hai thành phần lớn. Các quy tắc xác định cách Bitcoin hoạt động như một hệ thống tiền tệ, được phát hành dưới dạng một phần mềm và hệ thống phân cấp của những người tham gia mạng điều hành nó.

Cao cấp 2 2022-04-08 15:01
Cách Tạo Ra Tiền Điện Tử

Cách Tạo Ra Tiền Điện Tử

Bitcoin là ví dụ thành công đầu tiên về một hệ thống tiền tệ không đáng tin cậy - một hệ thống không cần cơ quan trung ương, như Cục Dự Trữ Liên Bang hoặc Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu. Bằng cách tìm hiểu cách kiến trúc kỹ thuật của Bitcoin đạt được thành công này- các chức năng và vai trò cụ thể - bạn có thể khám phá ra nhiều cơ hội có sẵn để xây dựng trong hệ sinh thái độc đáo đó hay có thể được truyền cảm hứng để tạo ra tiền điện tử của riêng bạn.

Cao cấp 2 2022-04-08 14:59
LEVEL 5: CÁCH TẠO RA TIỀN ĐIỆN TỬ

LEVEL 5: CÁCH TẠO RA TIỀN ĐIỆN TỬ

Bitcoin là ví dụ thành công đầu tiên về một hệ thống tiền tệ không đáng tin cậy - một hệ thống không cần cơ quan trung ương, như Cục Dự Trữ Liên Bang hoặc Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu. Bằng cách tìm hiểu cách kiến trúc kỹ thuật của Bitcoin đạt được thành công này- các chức năng và vai trò cụ thể - bạn có thể khám phá ra nhiều cơ hội có sẵn để xây dựng trong hệ sinh thái độc đáo đó hay có thể được truyền cảm hứng để tạo ra tiền điện tử của riêng bạn.

Cao cấp 2 2022-04-08 14:58

Các tin tức liên quan