นักขุด Bitcoin มีบทบาทอย่างไร

นักขุด Bitcoin มีบทบาทอย่างไร

เพื่อให้ระบบการเงินทำงานได้โดยไม่มีอะไรมาขัดกลาง Bitcoin จำเป็นต้องชำระธุรกรรมด้วย 'ขั้นสุดท้าย' ไม่สามารถย้อนกลับหรือเล่นธุรกรรมซ้ำได้

จบการศึกษา 2022-04-15 15:09
Bitcoin Full Node มีบทบาทอย่างไร

Bitcoin Full Node มีบทบาทอย่างไร

ในบทความก่อนหน้านี้ในหัวข้อนี้ เราได้พิจารณาภาพรวมของสถาปัตยกรรมของ Bitcoin ว่าเป็นระบบการเงินแบบกระจายอำนาจที่ทำงานผ่านเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ และเราแบ่งสถาปัตยกรรมออกเป็นสองส่วนกว้างๆ เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในระดับสูง กฎที่กำหนดวิธีที่ Bitcoin ทำงานเป็นระบบการเงิน จัดส่งเป็นซอฟต์แวร์และลำดับชั้นของผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่ใช้งาน

จบการศึกษา 2022-04-15 15:09
วิธีสร้าง crypto

วิธีสร้าง crypto

Bitcoin เป็นตัวอย่างแรกที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของระบบการเงินที่ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งไม่จำเป็นต้องให้มีผู้มีอำนาจจากส่วนกลาง เช่น Federal Reserve หรือ European Central Bankเข้ามา

จบการศึกษา 2022-04-15 15:08

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม