Điểm

0.00 10
Quản lý 3.38
Kinh doanh 7.02
KS rủi ro 7.02
Mức ảnh hưởng 5.88
Thông tin về điều kiện giao dịch 3.53
Mức ảnh hưởng
B

Thông tin giám sát quản lý

FSA

FSAKinh doanh vượt quyền hạn

DV tài chính

Thị trường blockchain toàn cầu
Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

alvexo

1

alvexo Seychelles

2-5 năm|
Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông|
Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn|
Nguy cơ rủi ro trung bình|
Giám sát quản lý từ xa
WikiBit Cảnh báo rủi ro2
Lần kiểm tra trước 2023-12-08

SeychellesFSA (số giấy phép: Chưa phát hành) Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thôngvượt giới hạn phạm vi kinh doanh, xin chú ý!

Số giấy phép Chưa phát hành của cơ quan Seychelles FSA thuộc loại offshore broker, xin chú ý!

Giám định website chính thức
Sơ đồ quan hệ
Các đơn vị truyền thông
Loại giao dịch
Tóm tắt về công ty
Mốc thời gian
Hướng dẫn chi tiết
Các thông tin liên quan
Github
Các tài liệu liên quan
Doanh nghiệp
Mới phát hành
Tên đầy đủ của công ty
alvexo
Tình trạng quản lý
Kinh doanh vượt quyền hạn
Tên Công ty viết tắt
alvexo
Quốc gia đăng ký
Seychelles
Điện thoại công ty
+541150328160
+556131810354

Bình luận người dùng

Xem thêm

1 nhận xét

Tham gia đánh giá
Gambo Usman
2023-12-01 13:05
Thường có thể trả lời các câu hỏi của khách hàng. Và Duy trì mối quan hệ làm việc tốt với đồng nghiệp
Thường có thể trả lời các câu hỏi của khách hàng. Và Duy trì mối quan hệ làm việc tốt với đồng nghiệp

...Xem thêm

5
0