Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTCD) giảm trở lại gần mức thấp hàng năm

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTCD) giảm trở lại gần mức thấp hàng năm WikiBit 2021-12-15 09:45

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTCD) đã gần đạt đến mức thấp mới hàng năm nhưng nó đã tăng trở lại một ít trong ngắn hạn.

 Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTCD) đã gần đạt đến mức thấp mới hàng năm nhưng nó đã tăng trở lại một ít trong ngắn hạn.

 Tỷ lệ thống trị của Bitcoin đã giảm kể từ ngày 20 tháng 10 sau khi đạt mức cao 47,72%. Trong suốt quá trình giảm, nó đã đi theo một đường kháng cự giảm dần. Điều này dẫn đến mức thấp 39,95% vào ngày 9 tháng 12. Mức thấp được tạo ra rất gần với vùng hỗ trợ dài hạn 39,50%.

 Tỷ lệ thống trị đã tăng trở lại sau đó và bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần vào ngày 12 tháng 12. Nếu nó tiếp tục tăng, vùng kháng cự chính sẽ được tìm thấy ở 44%. Mục tiêu này vừa là mức kháng cự Fib thoái lui 0,5 vừa là vùng kháng cự ngang.

 Các chỉ báo kỹ thuật đang bắt đầu cho tín hiệu tăng giá. MACD đang tăng và gần cắt vào vùng dương. MACD được tạo bởi các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn (MA), và đây là dấu hiệu cho thấy MA ngắn hạn đang tăng tốc độ so với đường MA dài hạn.

 Tương tự, chỉ báo RSI đang dốc lên và nằm ở đường 50. Các chỉ báo này thường được coi là dấu hiệu của một xu hướng tăng giá.

 Biểu đồ BTCD hàng ngày | Nguồn: TradingView

 Trader @TradingTank đã tuyên bố rằng chỉ báo on-balance volume (OBV), đo lường sự thay đổi khối lượng, đang hiển thị đáy trên BTCD. Mặc dù điều này vẫn chưa được xác nhận, nhưng MACD và RSI cũng đang có dấu hiệu tạo đáy tiềm năng.

 Nguồn: Twitter

Phong trào dài hạn

 Bất chấp sự phục hồi liên tục trong khung thời gian hàng ngày, biểu đồ hàng tuần vẫn vẽ ra một bức tranh giảm giá.

 Chỉ báo RSI hàng tuần đã tạo ra sự phân kỳ giảm giá ẩn (đường màu đỏ). Mô hình tương tự này đã xảy ra trước đợt giảm mạnh xuống vùng 40%. Hơn nữa, chỉ báo vẫn đang nằm dưới 50 và MACD nằm trong vùng âm.

 Động thái giảm bắt đầu vào tháng 12 năm 2020 có vẻ như đã hoàn thành 4 sóng của 1 xung lượng giảm. Do đó, BTCD có thể giảm thêm một đợt nữa để hoàn thành làn sóng thứ năm và cuối cùng.

 Các chỉ báo từ khung thời gian hàng tuần cho thấy rằng mặc dù giá có thể phục hồi trong ngắn hạn nhưng xu hướng giảm dự kiến sẽ tiếp tục trong dài hạn.

 Biểu đồ BTCD hàng tuần | Nguồn: TradingView

Miễn trừ trách nhiệm:

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không phải lời khuyên đầu tư. Nền tảng không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của các thông tin được đưa ra và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin trong bài viết.

 • Chuyển đổi token
 • Tỷ giá
 • Tính toán ngoại hối mua vào
/
Đơn vị
Tỷ giá tức thời
Số tiền có thể đổi

0.00