Điểm

0.00 10
Quản lý 5.32
Kinh doanh 7.53
KS rủi ro 7.53
Mức ảnh hưởng 3.00
Thông tin về điều kiện giao dịch 3.00
Mức ảnh hưởng
E

Thông tin giám sát quản lý

BSP

BSPCó giám sát quản lý

GD Crypto

Thị trường blockchain toàn cầu
Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

BLOOMX

1

BLOOMX Singapore

2-5 năm|
Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
Giám định website chính thức
Sơ đồ quan hệ
Các đơn vị truyền thông
Loại giao dịch
Tóm tắt về công ty
Mốc thời gian
Hướng dẫn chi tiết
Các thông tin liên quan
Github
Các tài liệu liên quan
Doanh nghiệp
Mới phát hành
Tên đầy đủ của công ty
BLOOMX
Tình trạng quản lý
Có giám sát quản lý
Tên Công ty viết tắt
BLOOMX
Quốc gia đăng ký
Singapore
Điện thoại công ty
--

Bình luận người dùng

Xem thêm

1 nhận xét

Tham gia đánh giá
FX1202234873
2023-09-14 14:22
Giao diện người dùng của BloomX khá trực quan và dễ học. Tuy nhiên, đôi khi có vấn đề về độ ổn định của mạng, vì vậy hãy cẩn thận!
Giao diện người dùng của BloomX khá trực quan và dễ học. Tuy nhiên, đôi khi có vấn đề về độ ổn định của mạng, vì vậy hãy cẩn thận!

...Xem thêm

1
0