Sàn giao dịch

Trang chủ

-

Danh sách ủy ban giám sát quản lý

- BINANCE.KR
Điểm
0.00 10
Quản lý 0.00
Kinh doanh 6.03
KS rủi ro 0.00
Mức ảnh hưởng 9.78
Thông tin về điều kiện giao dịch 7.41
Mức ảnh hưởng
AAA
Thông tin giám sát quản lý

NMLSCó giám sát quản lý

Đăng ký tại NMLS (Mỹ)

MASKinh doanh vượt quyền hạn

Giấy phép ĐKKD

FinCENKinh doanh vượt quyền hạn

Đăng ký tại MSB (Mỹ)

Thị trường blockchain toàn cầu
Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

Dừng nghiệp vụ

BINANCE.KR
Dừng nghiệp vụ|
2-5 năm|
Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ|
Giấy phép đăng ký kinh doanh|
Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ|
Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn|
Nguy cơ rủi ro cao
Các công ty con BINANCE
WikiBit Cảnh báo rủi ro5
Lần kiểm tra trước 2022-08-19

Cảnh báo Sàn giao dịch đã ngừng hoạt động và được liệt kê vào danh sách ngừng hoạt động Sàn giao dịch của WikiBit

Cảnh báo: Sàn giao dịch đã nhận 42 phản hồi tiêu cực trong 3 tháng qua, nghi ngờ hoạt động giao dịch trái phép

Cảnh báo: Token này đã nhận Sàn giao dịch phản hồi tiêu cực!

SingaporeMAS (số giấy phép: 201811768M) Giấy phép đăng ký kinh doanhvượt giới hạn phạm vi kinh doanh, xin chú ý!

Hoa KỳFinCEN (số giấy phép: 31000159813807) Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳvượt giới hạn phạm vi kinh doanh, xin chú ý!

Giám định website chính thức
Sơ đồ quan hệ
Các đơn vị truyền thông
Loại giao dịch
Tóm tắt về công ty
Mốc thời gian
Hướng dẫn chi tiết
Các thông tin liên quan
Github
Các tài liệu liên quan
Doanh nghiệp
Mới phát hành
Tên đầy đủ của công ty
BINANCE.KR
Tình trạng quản lý
Dừng nghiệp vụ
Tên Công ty viết tắt
BINANCE.KR
Quốc gia đăng ký
--
Điện thoại công ty
--
Bình luận
Xem thêm

Bình luận của người dùng

0

bình luận

Tham gia bình luận
Chưa có bình luận nào
Bình luận đầu tiên
Gửi khiếu nại