Thông qua

  UNI

  Uniswap 1-5 Years

  Score

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 /10

  Giá thị trường

  $ 16.03  USD

  Giá giao dịch

  $ 10.071   billion  USD

  Khối lượng giao dịch 24h

  $ 359.031 million USD

  Khối lượng giao dịch 7 ngày

  $ 1.8088 billion USD

  Chu kỳ

  627.3 million UNI

  Chia sẻ đến:

  Điểm:
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  /10
  • Thời gian phát hành 2020-09-17
  • Công ty mẹ --
  • Giá hiện tại $ 16.03 USD
  • Giá giao dịch $10.071b USD
  • Tỷ lệ giao dịch thành công $359.031m USD
  • Chu kỳ 627.3m UNI
  • Tỷ lệ giao dịch thành công $1.8088b USD
  • Biên độ dao động thị trường 0.12%
  • Chỉ số thị trường 329
  Tải ngay ứng dụng WikiBit

  Quét mã để tải ngay

  Lịch sử Giới thiệu

  Markets
  • 3H

   +1.99%

  • 1D

   -1.99%

  • 1W

   +0.59%

  • 1M

   +5.61%

  • 1Y

   +76.7%

  • All

   +434.17%

  • Tất cả
  • Thông tin
  • Tố cáo
  Tố cáo ngay

  Sao chép thành công

  UNI ·
  Tải ngay ứng dụng WikiBit

  Alternate Text Tải ngay