Chuyến thăm đến sàn giao dịch tiền điện tử Trade.mn ở Mông Cổ - Cơ sở kinh doanh tồn tại

Good
Mông Cổ Mông Cổ Mông Cổ Mông Cổ
2021-01-14
Thời gian khảo sát thực tế:2021-01-14
Chuyến thăm đến sàn giao dịch tiền điện tử Trade.mn ở Mông Cổ - Cơ sở kinh doanh tồn tại
Chuyến thăm đến sàn giao dịch tiền điện tử Trade.mn ở Mông Cổ - Cơ sở kinh doanh tồn tạiChuyến thăm đến sàn giao dịch tiền điện tử Trade.mn ở Mông Cổ - Cơ sở kinh doanh tồn tạiChuyến thăm đến sàn giao dịch tiền điện tử Trade.mn ở Mông Cổ - Cơ sở kinh doanh tồn tạiChuyến thăm đến sàn giao dịch tiền điện tử Trade.mn ở Mông Cổ - Cơ sở kinh doanh tồn tạiChuyến thăm đến sàn giao dịch tiền điện tử Trade.mn ở Mông Cổ - Cơ sở kinh doanh tồn tại

Залуучуудын өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, Mongolia

Lý do cho chuyến thăm này

Kể từ năm 2018, Mông Cổ đã tiếp tục cuộc hành quân chậm rãi nhưng ổn định hướng tới việc hỗ trợ tiền điện tử. Các nhà đầu tư biết rất ít về các sàn giao dịch tiền điện tử của đất nước, vì vậy, phiên khảo sát thực địa này sẽ đến Mông Cổ để thăm sàn giao dịch tiền điện tử địa phương Trade.mn để cung cấp cho các nhà đầu tư thêm thông tin đầu tiên.

Tham quan tại chỗ

Lần này nhóm khảo sát sẽ đến thăm sàn giao dịch tiền điện tử Trade.mn ở Ulaanbaatar, Mông Cổ, có địa chỉ cụ thể tại 5-3 Jigjidjav's , Chingeltei, Ulaanbaatar, Mông Cổ.

1.png

2.png

Nhóm khảo sát đã tìm đến địa chỉ trên, và thấy rõ logo của Trade.mn ở bên ngoài tòa nhà.

3.png

Nhóm khảo sát không vào được tòa nhà do kiểm tra quyền truy cập, vì vậy quy mô kinh doanh của sàn giao dịch tiền điện tử Trade.mn là không xác định.

Phần kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Ulaanbaatar, Mông Cổ để truy cập sàn giao dịch tiền điện tử Trade.mn và tìm thấy biểu tượng của sàn giao dịch trên địa chỉ công khai, có nghĩa là sàn giao dịch tiền điện tử Trade.mn có địa điểm kinh doanh thực sự. Tuy nhiên, đoàn khảo sát không thể đến thăm văn phòng nên chưa rõ quy mô kinh doanh của sàn. Đó là tất cả cho buổi khảo sát thực địa này.

Nóingười yêu cầu bồi thường

Nội dung chỉ dành cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích khuyến nghị hoặc tư vấn.

Thông tin sàn môi giới

Tạm thời không có giám sát quản lý

Trade.mn

Website:https://trade.mn/en/

5-10 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình
  • Tên công ty: Trade.mn
  • Đăng ký tại quốc gia: Mông Cổ Mông Cổ
  • Tên Công ty viết tắt: Trade.mn
  • Địa chỉ E-mail chính thức: support@trade.mn
  • Twitter : https://twitter.com/TradeMnOfficial
  • Facebook : https://www.facebook.com/digitalexchangemongolia/
  • Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng: --