Tạm thời không có giám sát quản lý

Điểm

0123456789.01234567890123456789
/10

Deriv

Malta

|

2-5 năm

Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ|

Nguy cơ rủi ro trung bình|

https://deriv.com/vi/

Website

Chỉ số đánh giá
Tiếp xúc
Deriv
partners@deriv.com
https://deriv.com/
Mức ảnh hưởng
E

Thông tin giám sát quản lý

Cảnh báo: Không có giấy phép và cơ quan quản lý!

WikiBit Cảnh báo rủi ro

1
Lần kiểm tra trước 2024-03-01

Cảnh báo: Sàn giao dịch hoạt động trái phép, không có cơ quan quản lý

Giám định website chính thức

Sơ đồ quan hệ

Các đơn vị truyền thông

Loại giao dịch

Tóm tắt về công ty

Mốc thời gian

Hướng dẫn chi tiết

Các thông tin liên quan

Github

Các tài liệu liên quan

Doanh nghiệp

Mới phát hành

Tên công ty
Deriv
Tình trạng quản lý
Tạm thời không có giám sát quản lý
Tên Công ty viết tắt
--
Quốc gia/Khu vực đăng ký
Malta
Điện thoại công ty
--

Bình luận người dùng

Xem thêm

1 nhận xét

Tham gia đánh giá
FX2056210018
Giao dịch trên Deriv thật tệ, hoàn toàn không thân thiện với người Việt. Hỗ trợ khách hàng không hiệu quả, phí giao dịch quá cao. Hãy lựa chọn khác!
2024-03-01 00:54
8
0