Chuyến thăm trang web đến Mạng Pi ở Palo Alto, Hoa Kỳ - Không tìm thấy văn phòng nào

Danger
Hoa Kỳ Hoa Kỳ
2021-02-03
Thời gian khảo sát thực tế:2021-02-03
Chuyến thăm trang web đến Mạng Pi ở Palo Alto, Hoa Kỳ - Không tìm thấy văn phòng nào
Chuyến thăm trang web đến Mạng Pi ở Palo Alto, Hoa Kỳ - Không tìm thấy văn phòng nàoChuyến thăm trang web đến Mạng Pi ở Palo Alto, Hoa Kỳ - Không tìm thấy văn phòng nàoChuyến thăm trang web đến Mạng Pi ở Palo Alto, Hoa Kỳ - Không tìm thấy văn phòng nào

Park Boulevard, Palo Alto, California, United States

Lý do cho chuyến thăm này

Đông Á và Bắc Mỹ (chủ yếu là Hoa Kỳ) là hai thị trường giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch chiếm khoảng một nửa thị trường tiền điện tử toàn cầu. So với các sàn giao dịch khác ở Đông Á, các sàn giao dịch ở Mỹ chịu sự điều chỉnh chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, Coinbase là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tại Mỹ; Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các sàn giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ, nhóm điều tra của chúng tôi đã đến Hoa Kỳ để thực hiện chuyến thăm trang web.

Truy cập trang web

Nhóm điều tra đã đến thăm Pi Network ở Palo Alto, California.

1.png

2.png

3.png

Vì không có địa chỉ cụ thể của Pi Network, nhóm điều tra đã phải cố gắng tìm kiếm các địa điểm xung quanh số mã zip, nhưng không tìm thấy văn phòng của sàn giao dịch.

Tóm lược

Nhóm điều tra đã cố gắng đến thăm Pi Network ở Palo Alto, US. Vì không có địa chỉ cụ thể của Pi Network, nhóm nghiên cứu đã phải cố gắng tìm kiếm các địa điểm xung quanh số mã zip, nhưng không tìm thấy văn phòng của Pi Network. Các nhà đầu tư nên lựa chọn sàn giao dịch này một cách thận trọng.

Khước từ

Nội dung chỉ dành cho mục đích thông tin và sẽ không được coi là thứ tự cuối cùng để đưa ra lựa chọn.

Thông tin sàn môi giới

Sàn giao dịch hoạt động trái phép

Pi Network

Website:https://minepi.com/

Sàn giao dịch hoạt động trái phép | 5-10 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro cao
  • Tên công ty: Pi Network
  • Đăng ký tại quốc gia: Hoa Kỳ
  • Tên Công ty viết tắt: Pi Network
  • Địa chỉ E-mail chính thức: --
  • Twitter : https://twitter.com/PiCoreTeam
  • Facebook : https://www.facebook.com/PiCoreTeam/
  • Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng: --