Trong những giờ giao dịch quan

sunsun4334

Nhà đầu tư

2024-03-14 18:29国旗Síp
Trong những giờ giao dịch quan trọng, số dư biến mất, chỉ là một vụ sụt giảm của Bitcoin, dẫn đến thiệt hại lợi nhuận đáng kể. Dịch vụ khách hàng không thể hiện sự quan tâm, miễn là họ có thể thu phí giao dịch. Không có bồi thường, cũng không cung cấp dịch vụ hậu sự kiện cho khách hàng của họ. Tôi sẽ bán cổ phiếu của mình và chuyển sang sàn giao dịch khác.
During crucial trading hours, the balance vanished, merely a Bitcoin crash, resulting in significant profit losses. Customer service showed no concern, as long as they could collect transaction fees. There was no compensation, nor did they provide post-event services for their clients. I will sell my stocks and transfer to another exchange.
Khác
Khiếu nại
Gửi khiếu nại

Tất cả

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác