Sa panahon ng mahahalagang or

sunsun4334

Mangangalakal

2024-03-14 18:29国旗Cyprus
Sa panahon ng mahahalagang oras ng kalakalan, ang balanse ay nawala, isang simpleng pagbagsak ng Bitcoin, na nagresulta sa malalaking pagkawala sa kita. Ang serbisyo sa customer ay walang pakialam, hangga't maaari lamang nilang kolektahin ang bayad sa transaksyon. Walang kompensasyon, o kahit anong serbisyong ibinigay sila pagkatapos ng pangyayari para sa kanilang mga kliyente. Ibibenta ko ang aking mga stocks at ililipat sa ibang exchange.
During crucial trading hours, the balance vanished, merely a Bitcoin crash, resulting in significant profit losses. Customer service showed no concern, as long as they could collect transaction fees. There was no compensation, nor did they provide post-event services for their clients. I will sell my stocks and transfer to another exchange.
Ang iba pa
Sumusunod
Ilantad

Lahat

Hindi magawang Umatras

Panloloko

Ang iba pa