Đã hoàn tiền

Joex

Nhà đầu tư

2024-03-15 06:36国旗Nước Úc
Một lần đầu tiên, vào năm 2024, tôi đã cố gắng rút 17.000 đô la từ nhà môi giới này, nhưng không thành công. Tôi muốn rút tiền, nhưng tài khoản đã bị khóa, sau đó được Forteclaim khôi phục và mở khóa, vì nền tảng mã hóa không có giấy phép và chứng chỉ đăng ký.
In the beginning, in 2024 I try withdraw 17000 $ from this broker but my money has not released I want to withdraw it, the account is blocked and unblocked by the, Forteclaim recovery the reason was a there is no proper license and registration from this crypto platform
Rút tiền không thành công
Khiếu nại
Gửi khiếu nại