Nền tảng lừa đảo không rút tiền

bitvitoHEIPINGTAI

Nhà đầu tư

2023-01-11 22:22国旗Hồng Kông
Không rút tiền trong ba tháng. Các dịch vụ khách hàng nói rằng họ đã thúc giục nó. Bây giờ họ vẫn đang lừa đảo.
三个月了不给出金,问客服一直在催。现在还在行骗。
Rút tiền không thành công
Khiếu nại
Gửi khiếu nại