แพลตฟอร์มการฉ้อโกงที่ไม่ถอนออก

bitvitoHEIPINGTAI

โบรกเกอร์

2023-01-11 22:22国旗ฮ่องกงจีน
ห้ามถอนเป็นเวลาสามเดือน ฝ่ายบริการลูกค้าบอกว่าพวกเขาได้กระตุ้นแล้ว พวกเขายังคงหลอกลวงในขณะนี้
三个月了不给出金,问客服一直在催。现在还在行骗。
ไม่สามารถถอนได้
ฟ้อง
เขียนการร้องเรียน

จีนดั้งเดิม

ไม่สามารถถอนได้

มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ