Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>BINANCE>Chi tiết khiếu nại

không cho phép tôi rút và khởi chạy lại sau. tôi đã mất ba mươi triệu sau khi tính toán. rác BINANCE

初心易得,始终难守。

Nhà đầu tư

2022-06-01 00:10 国旗
rác BINANCE điều đó không cho phép tôi rút và khởi chạy lại sau. tôi đã mất ba mươi triệu sau khi tính toán. ai chịu trách nhiệm cho việc này?
垃圾币安 。提币的时候不让我提,后面又重新上线。 算下来损失3000万,这个谁负责?
Phát sinh gian lận
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác