TVL trong Defi tăng 54% lên hơn 57 tỷ USD, tích luỹ hơn 20 tỷ USD sau 3 tháng

TVL trong Defi tăng 54% lên hơn 57 tỷ USD, tích luỹ hơn 20 tỷ USD sau 3 tháng WikiBit 2024-01-22 12:31

Dữ liệu từ Defillama tiết lộ rằng trong 93 ngày qua, tổng giá trị bị khóa (TVL) trong các giao thức Defi đã tăng từ 37,46 tỷ USD vào ngày

 Dữ liệu từ Defillama tiết lộ rằng trong 93 ngày qua, tổng giá trị bị khóa (TVL) trong các giao thức Defi đã tăng từ 37,46 tỷ USD vào ngày 20 tháng 10 năm 2023 lên 57,74 tỷ USD hiện tại.

 TVL trong Defi tăng 54%

 Giá trị bị khóa trong các giao thức Defi đã tăng đáng kể vào năm 2024 so với năm trước. Kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2023, mức tăng đột biến là 54,13%, nâng TVL lên mức ấn tượng 57,74 tỷ USD. Lido nổi bật là giao thức lớn nhất về TVL, đã tăng 10,66% kể từ tháng trước, hiện ở mức 23,22 tỷ USD.

 Theo sau Lido, Maker, giao thức Defi lớn thứ hai, đã giảm nhẹ khoảng 1,52% trong 30 ngày, với TVL ở mức khoảng 8,41 tỷ USD tại thời điểm báo cáo. Năm giao thức defi hàng đầu về TVL cũng bao gồm Aave (7,22 tỷ USD), Justlend (6,09 tỷ USD) và Uniswap (4,34 tỷ USD). Aave đã chứng kiến TVL tăng 10,34% trong 30 ngày qua, trong khi Justlend chứng kiến mức giảm 9,43%.

 Nguồn: Defillama

 Tuy nhiên, Uniswap đã báo cáo mức tăng trưởng đáng kể nhất trong số 5 giao thức hàng đầu, với TVL tăng 78,56% kể từ tháng trước. Trong số các ứng dụng Defi này, có 4 ứng dụng được xây dựng trên blockchain Ethereum, trong đó Justlend là ngoại lệ vì là giao thức dựa trên Tron. Ethereum tiếp tục dẫn đầu trong không gian Defi, chiếm 57,3% tổng TVL, tương đương 33,1 tỷ USD. Giá trị 7,86 tỷ USD của Tron khiến nó trở thành chain lớn thứ hai tính theo quy mô TVL.

 Nguồn: Defillama

 Theo sau Ethereum và Tron là Binance Smart Chain (BSC) với 3,5 tỷ USD, Arbitrum với 2,64 tỷ USD và Solana với 1,38 tỷ USD. Solana chứng kiến mức tăng hàng tháng lớn nhất là 38,52%. Ethereum theo sau với mức tăng 10,57% kể từ tháng trước. Tron là blockchain duy nhất chứng kiến mức giảm trong 30 ngày sau khi 5,44% bị xóa trong tháng qua. Các chain đáng chú ý có mức tăng trưởng TVL đáng kể bên cạnh 5 chain hàng đầu là SUI, MANTA và APT.

 Khi bối cảnh Defi phát triển, sự không chắc chắn về quỹ đạo tương lai của nó vẫn hiện hữu. Bất chấp mô hình tăng trưởng mạnh mẽ của TVL, rõ ràng kể từ tháng 10 năm 2023, đã có sự giảm tốc đáng chú ý kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2024. Sự chậm lại như thế này có thể gây nghi ngờ về tính bền vững của xu hướng tăng trưởng hiện tại trong Defi. Liệu lĩnh vực đang phát triển này có thể duy trì được đà tăng trưởng hay không vẫn là một câu hỏi mở, nhưng cho đến nay, nó đã tăng thêm 20,28 tỷ USD giá trị trong 93 ngày qua.

Miễn trừ trách nhiệm:

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không phải lời khuyên đầu tư. Nền tảng không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của các thông tin được đưa ra và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin trong bài viết.

 • Chuyển đổi token
 • Tỷ giá
 • Tính toán ngoại hối mua vào
/
Đơn vị
Tỷ giá tức thời
Số tiền có thể đổi

0.00