CHO
Xếp hạng danh tiếng

CHO

Choise.com 1-2 năm
Website https://choise.com/
Trình duyệt
Khác
Hướng dẫn chi tiết
Giá thị trường
0.00%
1D

$ 0.0169 USD

$ 0.0169 USD

Giá giao dịch

$ 1.851 million USD

$ 1.851m USD

Khối lượng(24 giờ)

$ 896,919 USD

$ 896,919 USD

Khối lượng giao dịch 7 ngày

$ 5.148 million USD

$ 5.148m USD

Chu kỳ

109.573 million CHO

Related information

Thời gian phát hành

2022-06-09

Công ty mẹ

--

Giá hiện tại

$0.0169USD

Giá giao dịch

$1.851mUSD

Khối lượng giao dịch

24h

$896,919USD

Chu kỳ

109.573mCHO

Khối lượng giao dịch

7d

$5.148mUSD

Biên độ dao động thị trường

24h

0.00%

Chỉ số thị trường

12

Chuyển đổi token

/

Tỷ giá tức thời0

Số tiền có thể đổi

0.00USD

Tính toán
Thị trường blockchain toàn cầu Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

Lịch sử giá

Dữ liệu Grayscale

Markets

3H

0.00%

1D

0.00%

1W

0.00%

1M

-39.45%

1Y

-98.23%

All

-96.24%

Bình luận người dùng

Xem thêm

0 nhận xét

Tham gia đánh giá
Gửi bình luận, để lại suy nghĩ và cảm xúc của bạn
làm cho một bình luận