LSDfi là gì?

LSDfi là gì? WikiBit 2023-05-28 23:00

Trong thế giới DeFi, một câu chuyện mới và đầy hứa hẹn vừa xuất hiện, được gọi là LSDfi. LSDfi đề cập đến các giao thức dựa trên công cụ phái

 Trong thế giới DeFi, một câu chuyện mới và đầy hứa hẹn vừa xuất hiện, được gọi là LSDfi. LSDfi đề cập đến các giao thức dựa trên công cụ phái sinh staking thanh khoản (LSD) bao gồm các khía cạnh khác nhau của hệ sinh thái DeFi.

 What is #LSDfi? The Convergence of Liquid Staking and DeFi

 — AZCoin News (@azcoinews) May 28, 2023

 Các giao thức này bao gồm cả những thành phần DeFi cổ điển như sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nền tảng cho vay, cũng như các dự án phức tạp hơn tận dụng thuộc tính độc đáo của LSD.

 Các dự án Liquid Staking đã đặt nền móng cho LSDfi trong DeFi. Họ đóng vai trò là layer đầu tiên, trên đó nhiều sản phẩm sáng tạo và phức tạp hơn được tạo ra. Với mức độ phổ biến ngày càng tăng, LSD thu hút đáng kể Tổng giá trị bị khóa (TVL), với các dự án như Lido dẫn đầu. Do đó, LSD hiện đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển chung của hệ sinh thái DeFi.

 Tích hợp DeFi và LSD là một xu hướng quan trọng đã tạo ra LSDfi. Khi xu hướng này đạt được động lực, LSD nổi lên như một trong những lực lượng chính của DeFi. Chúng ta có thể mong đợi sự xuất hiện của các DEX hoặc trình tổng hợp chuyên biệt phục vụ riêng cho LSD. Các giao thức tập trung vào LSD đáng chú ý hiện tại là LSDxfinance (tương tự như Curve) và giao thức cho vay Catinaboxfi.

 Một khía cạnh quan trọng của LSDfi là khái niệm về LSD Basket. Với nhiều giải pháp staking thanh khoản có sẵn cho Ethereum, các giao thức tồn tại để kết hợp những giải pháp này vào một nhóm, tạo ra một chỉ mục. Cách tiếp cận như vậy cho phép đa dạng hóa rủi ro và giúp việc đầu tư vào LSD trở nên thuận tiện hơn. Các ví dụ đáng chú ý về LSD Baskets bao gồm dsETH và icETH do Index Coop giới thiệu, unshETH do unshETH.xyz đưa ra và safETH được 3 LST hàng đầu do Asymmetryfin cung cấp hỗ trợ.

 Nguồn: Yugi Al

 Hơn nữa, khả năng tạo thu nhập ổn định vốn có của LSD mở ra cơ hội cho các chiến lược lợi nhuận. Các giao thức như AcidDAO và Parallaxfin cho phép người dùng đầu tư vào các nhóm khác nhau bắt nguồn từ LSD và thực hiện nhiều chiến lược. Pendle.fi cung cấp cách tiếp cận độc đáo bằng cách giới thiệu một nền tảng để mua hợp đồng tương lai, cho phép người dùng mua ETH với giá chiết khấu và nhận sau, trong khi nó đang được đầu tư vào các LST chỉ định. Phân phối lợi nhuận bất đối xứng cũng được các giao thức như asymetrix_eth khám phá, giống như một hệ thống xổ số trong đó một số người chiến thắng chia sẻ tất cả phần thưởng staking trong một khoảng thời gian.

 Ngoài ra, vai trò của LSD trong stablecoin đang đạt được sức hút. Việc sử dụng LSD cho các stablecoin thế chấp vượt mức giúp chúng mang lại lợi nhuận, vì LSD liên tục tạo ra thu nhập từ staking trong khi được ETH hỗ trợ. Ví dụ về stablecoin được LSD hỗ trợ là eUSD của Lybra Finance, aUSD của agile_lsd và R của raft_fi.

 LSD đã trở thành một tiêu chuẩn trong bất kỳ hệ sinh thái Proof-of-Stake (PoS) nào và là một trong những xu hướng chính của DeFi. LSD cung cấp nguồn thu nhập thụ động nhất quán, ít rủi ro và góp phần duy trì blockchain. LSDfi phục vụ như một phần mở rộng hợp lý của LSD, tạo ra toàn bộ nền kinh tế tạo ra thu nhập đáng kể đồng thời đơn giản hóa các tương tác với các dự án LSD.

 Lĩnh vực LSDfi sẽ tiếp tục phát triển, mang lại các dự án ngày càng nâng cao và độc đáo. Mặc dù các dự án được đề cập ở trên đại diện cho một số dự án hấp dẫn nhất, nhưng có thể có những dự án khác đáng để khám phá. Các đề xuất từ cộng đồng luôn được hoan nghênh khi LSDfi tiếp tục thúc đẩy các ranh giới của đổi mới DeFi.

Miễn trừ trách nhiệm:

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không phải lời khuyên đầu tư. Nền tảng không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của các thông tin được đưa ra và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin trong bài viết.

 • Chuyển đổi token
 • Tỷ giá
 • Tính toán ngoại hối mua vào
/
Đơn vị
Tỷ giá tức thời
Số tiền có thể đổi

0.00