Token

Trang chủ

-

Danh sách ủy ban giám sát quản lý

Điểm

0.00 /10

Related information

Thời gian phát hành

2020-11-19

Công ty mẹ

--

Giá hiện tại

$0.05515USD

Giá giao dịch

$267.715mUSD

Khối lượng giao dịch

24h

$50.233mUSD

Chu kỳ

5.0273bROSE

Khối lượng giao dịch

7d

$390.065mUSD

Biên độ dao động thị trường

24h

+2.89%

Chỉ số thị trường

55

Chuyển đổi token

/

Tỷ giá tức thời0

Số tiền có thể đổi

0.00USD

Tính toán
Thị trường blockchain toàn cầu Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

ROSE

Oasis Network 2-5 năm

Website https://oasisprotocol.org/
Trình duyệt
Khác
Hướng dẫn chi tiết

Giá thị trường+2.89%1D

$ 0.05515 USD

Giá giao dịch

$ 267.715 million USD

Khối lượng giao dịch 24h

$ 50.233 million USD

Khối lượng giao dịch 7 ngày

$ 390.065 million USD

Chu kỳ

5.0273 billion ROSE

Lịch sử

Dữ liệu Grayscale

Giới thiệu

Markets

3H

-2.08%

1D

+2.89%

1W

+21.95%

1M

-10.92%

1Y

+13.78%

All

+46.01%

Phạm vi giao dịch

No Data