TVL Defi trượt dưới $40 tỷ lần đầu tiên sau 675 ngày

TVL Defi trượt dưới $40 tỷ lần đầu tiên sau 675 ngày WikiBit 2022-12-18 05:00

Giá trị bị khóa trong các giao thức Defi đã giảm xuống dưới vùng 40 tỷ đô la lần đầu tiên sau 675 ngày hoặc kể từ tuần đầu tiên của tháng

  Giá trị bị khóa trong các giao thức Defi đã giảm xuống dưới vùng 40 tỷ đô la lần đầu tiên sau 675 ngày hoặc kể từ tuần đầu tiên của tháng 2 năm 2021. Vào thời điểm đó, đây là lần đầu tiên TVL Defi đạt 40 tỷ đô la, một mức tăng đáng chú ý từ khu vực 1 tỷ đô la một năm trước đó vào tháng 2 năm 2020.

  Với tổng giá trị bị khóa trong Defi hôm nay là 39,75 tỷ đô la, số liệu thống kê cho thấy Makerdao có TVL lớn nhất vào cuối tuần này là 5,92 tỷ đô la và chiếm ưu thế 14,88% sau khi giảm 6,88% trong tuần trước. Theo sau Makerdao lần lượt là Lido, Curve, Aave và Uniswap.

  Hầu hết giá trị bị khóa ngày hôm nay được giữ trên Ethereum với 23,06 tỷ đô la giá trị bị khóa trong các ứng dụng Defi dựa trên ETH, chiếm 58,33% tổng giá trị bị khóa. TVL của Ethereum được theo sau bởi Tron, Binance Smart Chain, Arbitrum, Polygon, Avalanche, Optimism, Fantome, Cronos và Solana.

  Toàn bộ token giao thức hợp đồng thông minh hôm nay đã mất 7,5% giá trị so với đô la Mỹ, tương đương với tổng số 240 tỷ đô la. Trong số 10 token giao thức hợp đồng thông minh hàng đầu, BNB đã chứng kiến mức giảm hàng tuần lớn nhất khi mất 17,6% trong bảy ngày qua. Ethereum Classic (ETC) bị lỗ 16,3% trong tuần qua và Tron lỗ ít nhất với -2,2% trong bảy ngày qua.

Miễn trừ trách nhiệm:

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không phải lời khuyên đầu tư. Nền tảng không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của các thông tin được đưa ra và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin trong bài viết.

  • Chuyển đổi token
  • Tỷ giá
  • Tính toán ngoại hối mua vào
/
Đơn vị
Tỷ giá tức thời
Số tiền có thể đổi

0.00