REN
Xếp hạng danh tiếng

REN

Ren 5-10 năm
Website https://renproject.io/
Trình duyệt
Khác
Github
Hướng dẫn chi tiết
Giá thị trường
+0.51%
1D

$ 0.067211 USD

$ 0.067211 USD

Giá giao dịch

$ 67.41 million USD

$ 67.41m USD

Khối lượng(24 giờ)

$ 34.584 million USD

$ 34.584m USD

Khối lượng giao dịch 7 ngày

$ 155.401 million USD

$ 155.401m USD

Chu kỳ

999.127 million REN

Related information

Thời gian phát hành

2018-02-02

Công ty mẹ

--

Giá hiện tại

$0.067211USD

Giá giao dịch

$67.41mUSD

Khối lượng giao dịch

24h

$34.584mUSD

Chu kỳ

999.127mREN

Khối lượng giao dịch

7d

$155.401mUSD

Biên độ dao động thị trường

24h

+0.51%

Chỉ số thị trường

255

Thông tin Github

Xem thêm

Tên kho

Ren Provey

Địa chỉ Github

[Sao chép]

Số lượng mã hóa

28

Lần cập nhật gần nhất

2020-12-11 13:32:29

Ngôn ngữ

--

Thỏa thuận

---

Chuyển đổi token

/

Tỷ giá tức thời0

Số tiền có thể đổi

0.00USD

Tính toán
Thị trường blockchain toàn cầu Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

Lịch sử giá

Dữ liệu Grayscale

Giới thiệu

Markets

3H

+1.18%

1D

+0.51%

1W

+8.07%

1M

+2.17%

1Y

-37.16%

All

+13.02%

Bình luận người dùng

Xem thêm

1 nhận xét

Tham gia đánh giá
Araminah
2023-10-15 10:29
Ren (REN): Một giao thức mở cung cấp quyền truy cập vào thanh khoản liên chuỗi khối cho tất cả các ứng dụng phi tập trung.
Ren (REN): Một giao thức mở cung cấp quyền truy cập vào thanh khoản liên chuỗi khối cho tất cả các ứng dụng phi tập trung.

...Xem thêm

10
0