Thăm địa điểm đến Khu phức hợp ở San Francisco, Hoa Kỳ - Không có Địa chỉ Doanh nghiệp Thực sự

Danger
Hoa Kỳ Hoa Kỳ
2021-01-28
Thời gian khảo sát thực tế:2021-01-28
Thăm địa điểm đến Khu phức hợp ở San Francisco, Hoa Kỳ - Không có Địa chỉ Doanh nghiệp Thực sự
Thăm địa điểm đến Khu phức hợp ở San Francisco, Hoa Kỳ - Không có Địa chỉ Doanh nghiệp Thực sựThăm địa điểm đến Khu phức hợp ở San Francisco, Hoa Kỳ - Không có Địa chỉ Doanh nghiệp Thực sựThăm địa điểm đến Khu phức hợp ở San Francisco, Hoa Kỳ - Không có Địa chỉ Doanh nghiệp Thực sự

15th Street, San Francisco, California, United States

Lý do kiểm tra

Đông Á và Bắc Mỹ (chủ yếu là Hoa Kỳ) là hai thị trường giao dịch tiền mã hóa lớn nhất trên thế giới, với khối lượng giao dịch chiếm khoảng một nửa thị trường tiền mã hóa toàn cầu. So với nhiều sàn giao dịch ở Đông Á, các sàn giao dịch ở Mỹ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn. Và sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Coinbase đang ở trong nước. Để giúp các nhà đầu tư hiểu một cách toàn diện hơn về các sàn giao dịch tiền mã hóa ở Mỹ, nhóm khảo sát đã đến Mỹ để khảo sát thực tế.

Quy trình khảo sát

Nhóm khảo sát đã đến thăm Compound ở San Francisco, có địa chỉ là 99 SHOTWELL STREET, SAN FRANCISCO, CA.

1.png

2.png

Dựa vào địa chỉ trên, các nhân viên khảo sát đã tìm thấy một tòa nhà thấp tầng tại số 99 SHOTWELL STREET ở San Francisco, Hoa Kỳ, là một nhà máy hoặc nhà kho một tầng và cách xa San Francisco.

3.png

Khi đến nơi, nhóm nghiên cứu phát hiện đây là một nhà máy hoặc nhà kho và logo bên ngoài cửa cho thấy đây là một công ty quảng cáo có tên "GUMAS" thay vì Compound.

Tóm tắt khảo sát

Các nhà điều tra đã đến thăm Tổ hợp trao đổi tiền điện tử ở San Francisco, Hoa Kỳ. Đó là một nhà máy hoặc nhà kho ở nơi được sàn giao dịch trưng bày công khai. Logo bên ngoài cửa thuộc về một công ty quảng cáo chứ không phải là Compound, có nghĩa là sàn giao dịch có thể không có văn phòng kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên chọn Compound cẩn thận.

Tuyên bố khảo sát thực địa

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo, không làm cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.

Thông tin sàn môi giới

Tạm thời không có giám sát quản lý

Compound

Website:https://compound.finance/

5-10 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro cao
  • Tên công ty: Compound
  • Đăng ký tại quốc gia: Hoa Kỳ
  • Tên Công ty viết tắt: Compound
  • Địa chỉ E-mail chính thức: --
  • Twitter : https://twitter.com/compoundfinance
  • Facebook : --
  • Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng: 312-925-0060