Một Chuyến Thăm CoinRui ở Singapore - Không Tìm Thấy Văn Phòng

Danger
Singapore Singapore
2024-04-12
Thời gian khảo sát thực tế:2024-04-12
Một Chuyến Thăm CoinRui ở Singapore - Không Tìm Thấy Văn Phòng
Một Chuyến Thăm CoinRui ở Singapore - Không Tìm Thấy Văn PhòngMột Chuyến Thăm CoinRui ở Singapore - Không Tìm Thấy Văn PhòngMột Chuyến Thăm CoinRui ở Singapore - Không Tìm Thấy Văn Phòng

45 Ann Siang Road, Central, Singapore

Lý do thăm viếng này

Singapore dẫn đầu trong việc thiết lập một môi trường quy định thân thiện với tiền điện tử tại châu Á - Thái Bình Dương, có tiềm năng trở thành một trong những trung tâm tiền điện tử hàng đầu thế giới. Chính phủ áp dụng các chính sách mở cửa gọi cho sự đổi mới Fintech, cho phép đất nước trở thành ổ ấm khởi nghiệp tiền điện tử ưu tiên. Trong khi đó, với số lượng nhà đầu tư tổ chức ngày càng tăng, Singapore đang biến vai trò của mình thành trung tâm quản lý tài sản tiền điện tử bằng cách từ từ hình thành các chính sách quy định hoàn hảo. Nhằm giúp nhà đầu tư có được hiểu biết toàn diện hơn về các sàn giao dịch hiện tại tại Singapore, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến nước này để thăm viếng các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Singapore để thăm viếng sàn giao dịch tiền điện tử CoinRui theo kế hoạch dựa trên địa chỉ quy định của nó là 20, Maxwell Road, #08-08, Maxwell House, Singapore 069113.

Các nhà điều tra đã đến Maxwell House tại 20 Maxwell Road ở Singapore để thăm viếng văn phòng giao dịch vào ngày 10 tháng 12 năm 2023.

Khi đến tại Maxwell House ở Outram thuộc Quận 2, có thể tiếp cận thông qua các ga MTR gần nhất bao gồm Maxwell TE18 và Tanjong Pagar EW15, nhân viên khảo sát phát hiện rằng tòa nhà cũ không hoàn thành kể từ khi tái xây dựng vào năm 2022. Vì vậy, công ty CoinRui không tồn tại tại công trường xây dựng.

Dựa trên cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng sàn giao dịch không có mặt tại địa điểm.

1.jpg
2.jpg
3.jpg

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Singapore để thăm viếng sàn giao dịch tiền điện tử CoinRui, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho biết rằng công ty không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong việc chọn sàn giao dịch.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, và không được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.

Thông tin sàn môi giới

Kinh doanh vượt quyền hạn

CoinRui

Website:https://www.coinrui.top/

2-5 năm | Giấy phép đăng ký kinh doanh | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn
  • Tên công ty: CoinRui
  • Đăng ký tại quốc gia: Singapore
  • Tên Công ty viết tắt: CoinRui
  • Địa chỉ E-mail chính thức: info@coinrui.top
  • Twitter : https://twitter.com/CoinRuiOfficial
  • Facebook : https://www.facebook.com/CoinRuiOfficial
  • Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng: --