Một chuyến thăm trang web để trao đổi tiền điện tử FTX ở Berkeley Địa chỉ kinh doanh của nó không tồn tại

Danger
Hoa Kỳ Hoa Kỳ
2021-01-28
Thời gian khảo sát thực tế:2021-01-28
Một chuyến thăm trang web để trao đổi tiền điện tử FTX ở Berkeley Địa chỉ kinh doanh của nó không tồn tại
Một chuyến thăm trang web để trao đổi tiền điện tử FTX ở Berkeley Địa chỉ kinh doanh của nó không tồn tạiMột chuyến thăm trang web để trao đổi tiền điện tử FTX ở Berkeley Địa chỉ kinh doanh của nó không tồn tạiMột chuyến thăm trang web để trao đổi tiền điện tử FTX ở Berkeley Địa chỉ kinh doanh của nó không tồn tại

Riverside, California, United States

Lý do khảo sát

Đông Á và Bắc Mỹ (chủ yếu là Hoa Kỳ) là hai thị trường giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới với khối lượng giao dịch chiếm khoảng một nửa thị trường tiền điện tử toàn cầu. So với nhiều Sở giao dịch ở Đông Á, Sở giao dịch của Hoa Kỳ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn và nó có Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Coinbase. Để giúp các nhà đầu tư hiểu các Sở giao dịch tiền điện tử tại Hoa Kỳ một cách toàn diện hơn, nhóm khảo sát sẽ đến Hoa Kỳ để tham quan thực tế.

Quy trình khảo sát

Trong giai đoạn này, nhóm khảo sát đã đến Berkeley, Hoa Kỳ để thăm Sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Địa chỉ là 2000 Center Street, Tầng 4, Berkeley, CALIFORNIA.

1.png

2.png

Theo địa chỉ trên, các thành viên trong đoàn đã đến điểm đến là một tòa nhà nằm ở 2000 Center Street ở Berkeley, Mỹ. Tòa nhà không cao và được bao quanh bởi các khối văn phòng thịnh vượng.

3.png

Theo bảng chỉ dẫn ở cổng vào, tòa nhà có thể là đơn vị liên kết của Đại học UC BERKELEY. Không tìm thấy logo hoặc tên của Exchange FTX tiền điện tử. Trên tầng 4, đó là văn phòng của Đại học UC BERKELEY, chứ không phải là Sở giao dịch.

Tóm lược

Các thành viên trong nhóm đã đến thăm Sàn giao dịch tiền điện tử FTX ở Berkeley, Hoa Kỳ. Đây là địa điểm văn phòng của đơn vị liên kết của Đại học UC BERKELEY, chứ không phải là Sở giao dịch tại địa chỉ kinh doanh công khai của nó. Điều đó có nghĩa là FTX có thể không có địa điểm kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư phải thận trọng trước khi chọn Sở giao dịch.

Tuyên bố

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là cơ sở để đưa ra quyết định cuối cùng.

Thông tin sàn môi giới

Kinh doanh vượt quyền hạn

FTX US

Website:http://ftx.com

5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  • Tên công ty: FTX US
  • Đăng ký tại quốc gia: Antigua và Barbuda
  • Tên Công ty viết tắt: FTX US
  • Địa chỉ E-mail chính thức: support@ftx.com
  • Twitter : https://twitter.com/FTX_official
  • Facebook : https://www.facebook.com/ftx.official/
  • Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng: --