không thể rút tiền hoặc giao dịch, tôi được thông báo rằng tôi phải thực hiện một khoản tiền gửi khác để có thể giao dịch lại và tôi đã làm điều đó bây giờ tiền bị kẹt trong mã thông báo của họ có tên là BRY

BIT1570729075

Nhà đầu tư

2023-05-25 02:24国旗Nam Phi
tôi đã giao dịch trong vài tháng qua và đã ký gửi hơn 100 000 rand vào nền tảng, tài khoản của tôi hiện đã tăng lên một triệu đô la và tôi chỉ rút được 200 đô la và bây giờ tôi không thể rút tiền và họ đã trì hoãn việc rút tiền của tôi và hiện tại tiền của tôi bị kẹt trong mã thông báo BRY và nó bị đóng băng tất cả các nút để chuyển tiền từ BRY
i have been trading for the past few month and made a deposit for more than 100 000 rands in the platform, my account has grew up to a million dollars now and I have only made a withdrawal of 200 dollars and now I cannot do a withdrawal and they have been delaying my withdrawals and now my money is stuck in BRY token and it’s frozen all the button to move it from BRY
Rút tiền không thành công
Khiếu nại
Gửi khiếu nại

Tất cả

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác